RMBGySz*

Mindennapi áhítatok

2022. október 15., szombat

Igehely: Ez 34:11-31; Kulcsige: Ez 34:16 „Az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövérre és az erősre vigyázok; úgy legeltetem őket, ahogy kell.”

Amikor valaki elindul Krisztus követésébe, szüksége van lelki táplálékra, hogy növekedjen. Izráel pásztorai ellen az a vád, hogy csak magukat hizlalják, nem törődnek a néppel. Felelőtlen magatartás a gyehenna fiaivá tenni azokat, akik megtértek (Mt 23:15). Isten számonkéri a pásztorokat (10.

2022. október 14., péntek

Igehely: Mt 24:3-14; Kulcsige: Mt 24:14 „Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jön el a vég.”

Úgy látszik, hogy a templomi istentisztelet után Jézusnak szüksége van egy kis csendességre. A tanítványok viszont elég komoly kérdést feszegetnek, amit Jézus úgy válaszol meg, hogy felhívja figyelmüket egy nagyon fontos dologra: „vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket!”

2022. október 13., csütörtök

Igehely: Róm 15:22-29; Kulcsige: Róm 15:24 „Mert amit korábban megírtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást merítve reménykedjünk.”

Spanyolország Kr.e. 133-ban római uralom alá került és adófizetővé vált. Pál apostol idejében ott sok zsidó élt, és azért vágyakozott arra, hogy ott is hirdesse Krisztust. Talán be is következett ez, és így eljutott a nyugati világ végéig.

2022. október 12., szerda

Igehely: Ézs 52:1-13; Kulcsige: Ézs 52:10 „Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára; meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását.”

Az ember, természetéből adódóan, mindig nagyobbra és többre vágyik. Uralkodók, népek vezetői leigáztak népeket, elfoglaltak területeket, aztán dicsekedtek, hogy milyen erősek és hatalmasak. Mégis milyen parányi ez a földi hatalom az Isten hatalmával szemben!

2022. október 11., kedd

Igehely: Ézs 49:1-13; Kulcsige: Ézs 49:6b „A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.”

Mai igénkben az Úr szolgája ajkán éles kardként hatol Isten üzenete a nép felé, de hiába. Izráel nem hallgat a prófétai szóra. Ezért az Úr a világosságát kiterjeszti a föld végéig. Immár nemcsak a választott népé az üdvösség, hanem mindenkié.

2022. október 10., hétfő

Igehely: Zsolt 96:1-13; Kulcsige: Zsolt 96:10 „Mondjátok el a népeknek, hogy uralkodik az Úr! Bizony szilárdan áll a világ, nem inog. Igazságosan ítéli a népeket.”

Az egész világhoz intézni felhívást igencsak nagy feladat, de Isten ezt nem egy emberre bízta. Ebben a zsoltárban az egek Alkotójáról, a világmindenség Teremtőjéről van szó, aki minden fölött áll, még a bálványistenek fölött is.