RMBGySz*

Mindennapi áhítatok

2022. november 25., péntek

Igehely: Zsolt 148:1-14; Kulcsige: Zsolt 148:12-13 „Ti, ifjak a leányokkal, öregek a fiatalokkal együtt dicsérjétek az Úr nevét! Mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik.”

Dicsérjétek az Urat! - szólít fel a zsoltáríró újra és újra az olvasott zsoltárban. Dicsérjék Őt a mennyei seregek, a teremtett világ: nap, hold és csillagok! A természet elemei: villám, jégeső, köd, szélvihar Isten rendelését cselekszi.

2022. november 24., csütörtök

Igehely: Róm 16:3-16; Kulcsige: Róm 16:4 „Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nemcsak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is.”

Kik Isten családjának tagjai? Azok, akik újjászülettek, és hit által befogadták Jézust a szívükbe. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek (Jn 1:12). Isten atyánk, mi gyermekei. Jézus Krisztus az elsőszülött sok testvér között (Róm 8:29).

2022. november 23., szerda

Igehely: ApCsel 28:7-10; Kulcsige: ApCsel 28:8b „Pál bement hozzá, és miután imádkozott, rátette a kezét, és meggyógyította.”

A reggeli igesorozatot olvasva felismerhetjük a mi Urunk csodálatos kegyelmét abban, hogy amikor valaki befogadja Jézus Krisztust, nemcsak ő, hanem egész családja Isten áldásában részesül. Kornéliusz istenkeresésére egész háznépe megismerte az evangéliumot.

2022. november 22., kedd

Igehely: ApCsel 21:7-16; Kulcsige: ApCsel 21:8b-9 „Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a hét diakónus egyike volt, és nála maradtunk. Neki volt négy hajadon leánya, akik prófétáltak.”

Talán a Fülöp házában mutatta meg Isten a Szentlélek által Pálnak azt, amit leírt a Timóteushoz írt levélben, hogy milyen legyen a gyülekezeti szolgálattevő családja (1Tim 3)? Az édesapa egyike az első hét diakónusnak. Samáriában, a gázai úton hirdeti Krisztust az etióp főembernek.

2022. november 21., hétfő

Igehely: ApCsel 16:19-34; Kulcsige: ApCsel 16:31-32 „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak.”

Mindig olyan csodálatos előttem Isten kegyelme és hatalma, ahogy formálja az eseményeket, annak érdekében, hogy valaki kapcsolatba kerüljön az evangéliummal és hitre jusson. Filippiben rosszakaratú emberek, akiket anyagi kár ért Pál szolgálata nyomán, börtönbe juttatják Pált és Szilászt.

2022. november 20., vasárnap

Igehely: ApCsel 10:17-33; Kulcsige: ApCsel 10:24b „Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket.”

Napjainkban a család számos támadásnak van kitéve. A sátán az Isten által megalkotott legrégebbi intézményt szeretné megsemmisíteni. A világ a bibliai családmodellt idejétmúltnak tartja. Ezért egyre több a válás, a szülők nélkül felnövekvő gyermekek és lázadó fiatalok.