Mindennapi áhítatok

2023. december 29., péntek

Igehely: Péld 4:20-27; Kulcsige: Péld 4:27 „Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!”

A finomhangoltság az egyik legismertebb istenérv, ami alapján a tudósok kimutatták, hogy a természet törvényei és a világegyetem kezdeti felépítése biztosítják az élethez szükséges feltételeket a Földön. Ha a fizikai mennyiségek egyike kicsit is eltérő értékű lenne (pl.

2023. december 27., szerda

Igehely: Zsolt 43:1-5; Kulcsige: Zsolt 43:5 „Miért csüggedsz el, lelkem, és miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki, szabadító Istenemnek!”

Az ember legnagyobb félelmei közé tartozik a sötétség. A legtöbb bűncselekmény és szörnyűség is sötétségben történik. A földi élet világosság nélkül kipusztulna, ezért nem véletlen, hogy az ember természetes igénye a világosság.

2023. december 26., kedd

Igehely: Mt 2:13-15; Kulcsige: Mt 2:15 „Ott volt Heródes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a próféta által: »Egyiptomból hívtam el a fiamat.«”

Az első gyermek születése sok örömöt és izgalmat hoz egy családba. A szülők megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy a legjobb körülményeket biztosítsák az újszülöttnek: puha ruhácskák, kényelmes kiságy, szebbnél szebb játékok.

2023. december 25., hétfő

Igehely: Mt 2:1-12; Kulcsige: Mt 2:11 „Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát.”

A Messiás érkezésének híre nagy hatást gyakorolt az emberekre. A bölcsek, amikor meglátták az égen felragyogó csillagot, azonnal elindultak, hogy megkeressék Őt. Heródes is tudni akarta születésének helyét, de nem volt hajlandó azt személyesen felkutatni.

2023. december 24., vasárnap

Igehely: Ézs 8:11-18; Kulcsige: Ézs 8:17 „És várom az Urat, aki Jákób háza elől eltakarta arcát, és benne reménykedem.”

Ézsaiás üzenete, amit Jeruzsálem lakóinak címzett, tartalmazta Isten ítéletét és egy reményteljes jövő ígéretét is. A 8. rész elején Isten megerősíti a próféta üzenetét azáltal, hogy megajándékozza őt egy fiúgyermekkel.

Keresés az elmélkedések közt

Igehely: Mt 12:15–21; Kulcsige: Mt 12:18 „Íme, az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm! Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek.”

Jézus a küldetése által a próféciákat teljesítette be. Bárhova ment, összegyűlt a tömeg, „ő pedig meggyógyította mindnyájukat.” Azonban megparancsolta nekik, hogy ,,ne fedjék fel, kicsoda ő.” Ezt nem félelemből tette, hanem azért, hogy: „hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált.”