Mindennapi áhítatok

2023. március 29., szerda

Igehely: Zsolt 75:1-11; Kulcsige: Zsolt 75:9 „Mert pohár van az Úr kezében, tele habzó, fűszeres borral. Ha tölt belőle, meg kell inni, még a seprőjét is le kell nyelni minden bűnösnek a földön.”

Minden létező Isten atyasága, fősége alatt van. Az övén kívül nincs világ, nincs semmi létező. Ennélfogva mindenki sorsa Isten kezében van. Mindenható szeretetének jele, hogy az Őt szeretőket házának finom italával kínálja.

2023. március 28., kedd

Igehely: Zsolt 74:1-23; Kulcsige: Zsolt 74:20 „Tekints szövetségedre, mert erőszakkal vannak tele az ország távoli zugai is!”

A zsidóknak a fogságban bőven volt módjuk gyászolni, sírni és önvizsgálatot tartani. A megmaradt népnél ez bűnbánattal és megtéréssel folytatódott. Ezért haza is vezette őket Isten, országukat, templomukat újjáépíteni. Ászáf is ezek közé tartozott.

2023. március 27., hétfő

Igehely: Zsolt 69:20-37; Kulcsige: Zsolt 69:30 „De engem, megalázottat és szenvedőt, segíts meg, és oltalmazz, Istenem!”

Emerson mondja: „A bölcs ember naponta frigyre lép az igazsággal.” Aki meg is éli Isten igazságait, az bekerül az igazságért folyó harcba is. Ezzel megnyeri a helyzetének látását is, mert az igazság Istenhez tartozást ad, az igazsággal szembenállás pedig a gonoszhoz köt.

2023. március 25., szombat

Igehely: Jn 18:1-11; Kulcsige: Jn 18:4 „Jézus pedig tudva mindazt, ami reá vár, előlépett, és így szólt hozzájuk: Kit kerestek?”

Jézus Krisztus eltávozásának ideje elérkezett. Megváltónk tisztában volt mindazzal, ami rá várt. Ebben a tudatban előrement vagy „kiment”, de nem pusztán a kertből, vagy a fák árnyékából a holdfénybe, vagy a tanítványok köréből. Előrement az isteni cél beteljesítésére.

Keresés az elmélkedések közt

Igehely: Zsolt 75:1-11; Kulcsige: Zsolt 75:9 „Mert pohár van az Úr kezében, tele habzó, fűszeres borral. Ha tölt belőle, meg kell inni, még a seprőjét is le kell nyelni minden bűnösnek a földön.”

Minden létező Isten atyasága, fősége alatt van. Az övén kívül nincs világ, nincs semmi létező. Ennélfogva mindenki sorsa Isten kezében van. Mindenható szeretetének jele, hogy az Őt szeretőket házának finom italával kínálja. A gonoszok is fősége alatt vannak, de azokat haragja serlegével itatja, ahogy Babilont is (Jer 25:15-29). Jézus kiitta bűneink halálos ítéletének serlegét érettünk és helyettünk, hogy nekünk üdvözítő vére által az új szövetség poharát adja, és éljünk, tisztuljunk általa. Ez már védelem a kísértővel szemben, de az ítélő angyalok serlegeivel szemben is (Jel 16).