RMBGySz*

Mindennapi áhítatok

2023. január 30., hétfő

Igehely: Jn 6:28-35; Kulcsige: Jn 6:33 „Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.”

Ha felismered a célt, az igazi értéket, akkor már komolyabban érdekel egy ügy, főleg, ha lelki. Igazán csak egy szükséges dolog van. Szeretnéd tudni ma is, hogy melyek az Istennek tetsző dolgok? Az Ószövetségben voltak olyan személyek, még uralkodók is, akik olyat tettek, ami tetszett az Úrnak.

2023. január 29., vasárnap

Igehely: Jn 6:22-27; Kulcsige: Jn 6:27 „Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Emberfia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten.”

Nyüzsögni, a tömeggel együtt keresni a kapcsolatot a Mesterrel, kiváltság lehetett. Betegek, leprások, lelki szomjtól gyötörtek özönlöttek, hogy találkozhassanak a Messiással. Mások csak vallásos kíváncsiságból keresték Jézust. Egyesek talán anyagi jólétet reméltek a találkozástól.

2023. január 28., szombat

Igehely: Jn 6:16-21; Kulcsige: Jn 6:19 „Közben eljutottak mintegy huszonöt vagy harmincfutamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz.”

Nagy győzelmek után mindig nagy harcok, bukások, viharok jönnek. Illés legyőzi a Kármelen a Baál és Asera papjait, majd elmenekül Jézabel haragja elől, és a saját halálát kívánja.

2023. január 27., péntek

Igehely: Jn 6:8-15; Kulcsige: Jn 6:11 „Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak.”

„Nem nagyobb a szükség, mint a Segítő” (HH 750). Bár a probléma nagy volt (200 dénár egy háztartás 8 hónapnyi ellátására volt elegendő), Jézus bemutatta, hogy neki semmi sem lehetetlen. Ő a létezésünk testi oldaláról sem feledkezik meg.

2023. január 26., csütörtök

Igehely: Jn 6:1-7; Kulcsige: Jn 6:7 „Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset.”

Jézus kérdések által teszteli és formálja az övéit. Ezekkel a szívben levő gondolatokat, hozzáállást és világnézetet hozza felszínre. Honnan vehetnek kenyeret? Fülöp válaszából az tűnik ki, hogy a megoldás mellett áll, mégsem veszi azt észre!

2023. január 25., szerda

Igehely: Jn 5:39-47; Kulcsige: Jn 5:46 „Mert ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem: mert ő énrólam írt.”

Ha a 39. igeverset olvastam, sokszor az a helytelen érzésem volt, mintha Jézus az igetanulmányozást valahogy a farizeussággal tenné egy lapra. Azonban hála Istennek, hogy nem erről van szó! Jézus nem az igetanulmányozás ellen van. Sőt, épp ezt parancsolja!