Mindennapi áhítatok

2024. február 23., péntek

Igehely: Mt 10:28–33; Kulcsige: Mt 10:30 „Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva.”

Nagyjából tízéves lehettem, amikor a szüleimmel egy számomra akkor nagyon nagynak tűnő bevásárlóközpontba mentünk el. Ahogy haladtunk a sorok között, édesapám megkért, hogy maradjak a kosár mellett addig, amíg elmennek kiválasztani valamit. Ott álltam és nézelődtem.

2024. február 22., csütörtök

Igehely: Mt 10:24–27; Kulcsige: Mt 10:24 „Nem különb a tanítvány a mesterénél, sem a szolga az ő uránál.”

Jézus nagyon jól tudta, hogy az az út, amire elhívja a tanítványokat, egy nehéz út. A 24–25. vers erről beszél. Ha Jézus szenvedett, ha a szolgálatát félremagyarázták, mennyivel inkább fognak minket is, tanítványokat, elítélni és bántani.

2024. február 21., szerda

Igehely: Mt 10:16–23; Kulcsige: Mt 10:22 „És mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül.”

Feltevődik a kérdés, hogy miért üldözik sok helyen a keresztyéneket. Amikor a világ az erkölcsi rosszat választja, mint normális életmódot, akkor támadva érzi magát a keresztyének által. Miért? A keresztyének ragaszkodnak az Isten által felállított erkölcsi szabályokhoz.

2024. február 20., kedd

Igehely: Mt 10:11–15; Kulcsige: Mt 10:14 „ Ha pedig valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja meg beszédeteket: menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek le lábatokról!”

Jézus folytatja a részletes munkaköri leírást minden tanítványa számára ezekben a versekben is. A 14. versben egy érdekes képet látunk. Ahol nem fogadják a tanítványok beszédét, azt a várost hagyják ott, és a port verjék le a lábukról.

2024. február 19., hétfő

Igehely: Mt 10:1–10; Kulcsige: Mt 10:1 „Magához hívta tizenkét tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget.”

Amikor valaki elmegy állást keresni, a munkáltató ismerteti a munkával kapcsolatos tudnivalókat. Amikor Jézus kiküldi a 12 tanítványt, ugyanúgy ismerteti velük azt, hogy mi a feladatuk, és hogyan kell azt végezniük.

2024. február 18., vasárnap

Igehely: Mt 9:32–38; Kulcsige: Mt 9:35 „ Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget.”

Amikor két fiatal összeházasodik, az egyik gyakori kérdés a következő: Hol fogunk lakni? Amikor építkezésre kerül sor, két nagy részre lehet osztani a munkát: a ház felépítése, majd azután a külső munkálatok, amibe beletartozik az udvar rendezése is.

Keresés az elmélkedések közt

Igehely: Mt 10:28–33; Kulcsige: Mt 10:30 „Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva.”

Nagyjából tízéves lehettem, amikor a szüleimmel egy számomra akkor nagyon nagynak tűnő bevásárlóközpontba mentünk el. Ahogy haladtunk a sorok között, édesapám megkért, hogy maradjak a kosár mellett addig, amíg elmennek kiválasztani valamit. Ott álltam és nézelődtem. Hosszú másodpercek után szem elől vesztettem a szüleimet. Nem tudtam, hol vannak. A szívem elkezdett hevesen verni, a fejemet kapkodtam egyik irányból a másikba. Amikor már a teljes kétségbeesés szélén álltam, megláttam édesapám integető kezét.