RMBGySz*

Mindennapi áhítatok

2022. december 12., hétfő

Igehely: Mal 3:19-24 (Károli 4:1-6); Kulcsige: Mal 3:23-24 (Károli 4:5-6) „Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.”

Az Illés lelkével és erejével felruházott Bemerítő Jánosnak nemcsak megjelenését és munkásságát ígérte meg előre az Úr, hanem szolgálatának eredményességét is.

2022. december 11., vasárnap

Igehely: Mal 3:1-5; Kulcsige: Mal 3:1 „Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az Úr, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! – mondja a Seregek Ura.”

Ma reggeli igeszakaszunk Isten válasza azoknak, akik Őt igazságtalannak tartották. Úgy vélték ugyanis, hogy nem büntette meg a bűnösöket, sőt inkább kedvét találta bennük (Mal 2:17). Az Úr válasza azonban, mint mindig, sokkal erőteljesebb, mint amire az Őt kérdőre vonók számítanak.

2022. december 9., péntek

Igehely: 2Pt 1:12-21; Kulcsige: 2Pt 1:19 „Ezért egészen bizonyosnak tartjuk a prófétai beszédet, amelyre jól teszitek, ha figyeltek, mint sötét helyen világító lámpásra, amíg felvirrad a nap, és felkel a hajnalcsillag szívetekben.”

Isten igéje a Szentlélektől átitatott beszéd, melyet olyan emberek írtak, akiket a Lélek vezetett. A hitünk megtartásában, annak növekedésében ez a legfontosabb irányadónk. Mi által ismerhetnénk meg jobban Jézus Krisztus személyét, ha nem igéjének a kijelentése által?

2022. december 8., csütörtök

Igehely: Fil 2:12-18; Kulcsige: Fil 2:15 „Hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban.”

Az üdvösség nemcsak egy állapot, amibe belekerülünk a megváltás által, hanem egy életforma, amit jelzünk a cselekedeteinkkel. Az új életben való járás nemcsak egy lehetőség a hívő ember számára, hanem Krisztusba vetett hitünknek a következménye.