Mindennapi áhítatok

2023. március 19., vasárnap

Igehely: Jn 16:4b-15; Kulcsige: Jn 16:7 „Én azonban az igazságot mondom nektek: jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.”

Az Úr Jézus olyan kijelentést tett a tanítványoknak, amely első hallásra nemhogy erősítette volna, hanem inkább elszomorította őket. Ha figyelmesen olvassuk Megváltónk szavait, megérthetjük, hogy elmenetele nem a tanítványok cserbenhagyását jelentette, hanem ellenkezőleg: a javukat munkálta.

2023. március 17., péntek

Igehely: Jn 15:18-27; Kulcsige: Jn 15:19 „Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.”

Gyűlölet! Nem tudom, van-e ennél szörnyűbb magatartás, amely családokat, nemzeteket, az egész világot képes tönkretenni! Isten Fiát gyűlölni, aki olyan csodálatos dolgokat tett, amelyeket senki előtte, sem utána?!

2023. március 15., szerda

Igehely: Jn 15:1-8; Kulcsige: Jn 15:5 „Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.”

Először is idézzük fel a Lélek gyümölcsét: „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás” (Gal 5:22-23). E világ emberei beszélnek ezekről az „erényekről”, keresik őket. Miért?

2023. március 14., kedd

Igehely: Jn 14:22-31; Kulcsige: Jn 14:26 „A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek.”

Csak csodálkozhatunk, milyen az Atya törődése gyermekei iránt. Az Úr Jézus nem elérhető személyesen, de az Atya Jézus nevében küldött nekünk Szentlelket, Pártfogót, aki „megtanít majd titeket mindenre.” Az a tapasztalatom, hogy ez az ígéret az igével kapcsolatos.

Keresés az elmélkedések közt

Igehely: Zsolt 79:1-13; Kulcsige: Zsolt 79:8 „Ne ródd fel nekünk az elődök bűneit, siess felénk irgalmasan, mert igen elesettek vagyunk!”

Tragikus eseményekre emlékezik Ászáf, amik az ősök bűnei miatt jöttek rájuk. Könnyű felismerni elődeink bűneit – bár ez is szeretet kérdése – de a sajátot már nehezebb. Mindannyian rendelkezünk egy folyton megmagyarázni, magunkat felmenteni képes énnel. Mindaddig, amíg halott a lelkiismeretünk.