RMBGySz*

Mindennapi áhítatok

2022. december 7., szerda

Igehely: Mt 24:29-31; Kulcsige: Mt 24:29 „Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóoszlopai megrendülnek.”

Máté evangéliuma nagyon félelmetes képpel mutatja be az Emberfia visszajövetelét. Amikor eljön, az ég erősségei is megrendülnek. Olyan erőteljes és fényes lesz, hogy a nap és a csillagok sem fognak látszani.

2022. december 5., hétfő

Igehely: Jel 1:12-20; Kulcsige: Jel 1:16 „Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog.”

János csodálatosan látta és ábrázolta számunkra Krisztus személyét, aki ott van a gyertyatartók között, vagyis a gyülekezetek között. Neki gondja van a gyülekezetre, foglalkozik vele, üzenete van számára, és ismeri, mert az övé.

2022. december 4., vasárnap

Igehely: Jel 22:6-21; Kulcsige: Jel 22:16 „Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen nektek a gyülekezetek előtt. Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag.”

Jézusról sokan hiszik, hogy Ő az első és az utolsó, ugyanígy sokan vallják, hogy Ő Dávid sarja, jogos leszármazottja. Vajon mit jelenthet Jézus számunkra, ha úgy nézünk rá, mint fényes hajnalcsillagra?

2022. december 3., szombat

Igehely: Mik 5:1-14 (Károli 5:2-15); Kulcsige: Mik 5:2 „Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg egy asszony szül, de honfitársainak maradéka haza fog térni Izráel fiaival együtt.”

Az isteni előrelátás kijelenti, hogy hol fog megszületni a Messiás, a fejedelem, „akinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van” (2. v. Károli). Ezt jól tudták az írástudók is, amikor tájékoztatták Heródes királyt.