2024. május 22., szerda

DÉLELŐTT | 
A Szentlélek leleplez

Igehely: Jn 16:7–11; Kulcsige: Jn 16:8 „És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet.”

A bűnös, elveszett emberek képezik azt a világot, amelyről beszél Jézus ezekben az igékben. A leleplezésnek vagy megfeddésnek fordított szó általában ezt jelenti: bemutatni, vagy bebizonyítani valamit nyomós érvekkel, meggyőzni valakit a bemutatott okok segítségével valaminek a megtételére. Meggyőzni valamiről, jelen esetben a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Más szóval a Szentlélek úgy alkalmazza Isten igéjének igazságait az emberek elméjében, hogy elegendő és nyomós érvek által meggyőzze őket bűnös állapotukról, és ezt érezteti is velük. Egyúttal tanúskodik Jézus Krisztusról, aki feláldozta magát értünk, bűnösökért. Visszaemlékszem, mikor ezt tette velem is, késztetve a megtérésre. Hála ezért a kegyelemért! Te mikor élted át ezt?

A Szentléleknek erre a munkájára kétféleképpen lehet válaszolni: egyesek elfogadják és megtérnek, mások nem hisznek, visszautasítják, és közben megkeményítik a szívüket. Hívő életünk során, a megszentelődés folyamatában is leleplezi bennünk a Lélek azt, ami bűn. Hogyan szoktunk erre reagálni? Mennyire hamar reagálunk jól erre a munkájára?

Giorgiov Adrián

DÉLUTÁN | 

Bűnrendezés Lélek által

Igehely: Mik 3:5–12; Kulcsige: Mik 3:8 „Engem azonban betölt az Úr lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákóbnak a bűnét, Izráelnek a vétkét.”

Mikeás próféta hűséges maradt elhívásához, és hirdette Isten igéjét. Ezzel ellentétben a hamis próféták üzenete a megvesztegetőktől kapott ajándékoktól függött. Mikeás által Isten megígérte, hogy egy nap a hamis próféták megszégyenülnek cselekedeteik miatt.

A bűnrendezésnek több lépése is van, mint ahogy a megtérésnek is: bűnfelismerés, bűnbánat, bűnvallás, bűnbocsánatkérés, bűnbocsánat elnyerése, bűnelhagyás. A 8. versből kiderül, hogy Mikeást az Úr Lelke töltötte be, hogy szembesítse bűneikkel az eltévelyedett prófétákat.

A bűnnel való szembesítés egyeseket hidegen hagy, másokban viszont elindítja a bűnrendezés folyamatát. E folyamat mögött a Lélek sokoldalú munkája fedezhető fel. Ő felhasználhat valakiket a bűn felismerése céljából, ugyanakkor a vétkező szívére nehezíti bűnének súlyát, és készteti a megtérésre.

Legyünk engedelmesek a Léleknek, amikor késztet mások bűnének megmondására. De csak akkor tegyük, amikor tőle jön a késztetés! Akkor is engedelmeskedjünk neki, amikor minket késztet saját bűnünk rendezésére!

Giorgiov Adrián

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
10 + 4 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).