2024. május 21., kedd

DÉLELŐTT | 
Szentlélekkel telve bátran szólt

Igehely: ApCsel 4:5–12; Kulcsige: ApCsel 4:8 „Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk vezetői, Izráel vénei!”

A jeruzsálemi templom Ékes-kapujában levő sánta meggyógyulása nagy port kavart, mert Péter megragadta az alkalmat, hogy az összefutott népnek beszéljen Jézus Krisztusról, aki által történt a gyógyulás. Azonban a vallási vezetőknek ez zavaró volt, ezért őrizetbe vették a két apostolt. Nem mellesleg, az ige megjegyzi, hogy a következő napon történő kihallgatás során Péter Szentlélekkel telve szólalt meg.

Az ige bemutatja, hogyan beszélt Péter, és mit mondott. Szembeötlő a bátorsága, és ezt a vallási vezetők is észrevették: „látták, milyen bátran beszél…” (13.v.). Nem számított, hogy kikről volt szó – sánta ember, összefutott nép vagy vallási vezetők – Péter és János ugyanolyan bátran tett bizonyságot. Kik azok, akik felé kevesebb a bátorságunk bizonyságot tenni?

Mi volt Péter beszédének a tartalma? Bizonyíthatta volna ártatlanságukat, vagy a sánta ember segítségre szoruló állapotát, ő azonban Jézusról beszélt, mert a Szentlélek Jézust dicsőíti meg!

Bizonyságtételeinknek mi szokott lenni a témája? Amikor a Lélek tölt be, akkor a legfontosabb témáról, Jézusról beszélünk!

Giorgiov Adrián

DÉLUTÁN | 

István erejének titka

Igehely: ApCsel 6:8–15; Kulcsige: ApCsel 6:8 „István pedig – kegyelemmel és erővel telve – nagy csodákat és jeleket tett a nép között.”

István hatékony szolgálata nem értelmi képességének, tanulékonyságának, ékesszólásának, vagy a gyülekezetben való szorgos forgolódásának volt köszönhető, bár mindezek hasznos dolgok lehettek. Szolgálata mögött egy isteni személy, a Szentlélek volt, aki nélkül minden képesség és igyekezet teljesen haszontalan, hatástalan és hiábavaló. A Szentlélek volt az, aki ellenállhatatlan erőt és bölcsességet adott Istvánnak még a nehéz körülmények közt is.

Korunk kihívásai különböző irányzatokat, módszereket válthatnak ki a gyülekezeti életben, de a szolgálathoz szükséges erőt és az Istent dicsőítő eredményeket nem egy jól megszervezett vagy átszervezett program adja, hanem a Szentlélek.

Ez nem azt jelenti, hogy nem kell foglalkozni képességeink fejlesztésével. Azt sem jelenti, hogy nincs szükség a jóra való igyekezetre, vagy a szolgálatok megszervezésére. A legfontosabb azonban az, hogy ezeket is a Szentlélek vezetésére bízzák Lélekkel teljes szolgálattevők. Milyen hasznos lehet Isten országára az a gyülekezet, amelynek minden tagja ilyen szolgálattevő! Imádkozzunk ezért!

Giorgiov Adrián

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
12 + 5 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).