Mindennapi áhítatok

2023. február 17., péntek

Igehely: Fil 4:15-20; Kulcsige: Fil 4:18 „Átvettem mindent, és bővelkedem. Megvan mindenem, miután megkaptam Epafroditosztól, ami tőletek jött jó illatú, kedves, Istennek tetsző áldozatként.”

A filippi gyülekezet megértett egy lényeges igazságot: miután mások erőfeszítése folytán eljutott hozzájuk az evangélium, ők is megtehetik, hogy áldozatot vállaljanak az evangélium további terjedéséért. E célból felvállalták időnként Pál apostol anyagi javakkal való támogatását.

2023. február 16., csütörtök

Igehely: 1Pt 2:18-20; Kulcsige: 1Pt 2:20 „De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében.”

Az elmúlt évtizedekben kialakult jóléti világ magával hozta az árucikkek bő választékát, és az azokhoz való gyors hozzáférést. Mindeközben hiánycikké váltak az erény és a jellemesség egyes kellékei, közöttük a türelem is.

2023. február 15., szerda

Igehely: Róm 14:17-18; Kulcsige: Róm 14:18 „Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt.”

Bálám azt hitte, hogy helyes, amit tesz, de csak szamarának csökönyössége mentette meg az életét (4Móz 22:32–33). Saul az amálék elleni harcot jól elvégzett küldetésnek gondolta, pedig ott dőlt el véglegesen, hogy Isten elveszi tőle a királyságot (1Sám 15:20–23).

2023. február 14., kedd

Igehely: Zsid 11:5-6; Kulcsige: Zsid 11:6 „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.”

Mikeás próféta idejében feltették a kérdést: „mivel járuljak az Úr elé?” (Mik 6:6), azt gondolva, hogy az Isten előtti kedvességet rituális cselekedetekkel vagy az áldozatra szánt javak mennyiségével lehet megszerezni. Hajlongás, égőáldozat, kosok ezrei, olajpatakok tízezrei, emberáldozat?

Keresés az elmélkedések közt

Igehely: Zsolt 79:1-13; Kulcsige: Zsolt 79:8 „Ne ródd fel nekünk az elődök bűneit, siess felénk irgalmasan, mert igen elesettek vagyunk!”

Tragikus eseményekre emlékezik Ászáf, amik az ősök bűnei miatt jöttek rájuk. Könnyű felismerni elődeink bűneit – bár ez is szeretet kérdése – de a sajátot már nehezebb. Mindannyian rendelkezünk egy folyton megmagyarázni, magunkat felmenteni képes énnel. Mindaddig, amíg halott a lelkiismeretünk.