Mindennapi áhítatok

2023. október 22., vasárnap

Igehely: Mt 6:24-33; Kulcsige: Mt 6:33 „Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.”

A Hegyi Beszéd egyik legemlékezetesebb üzenete áll ma előttünk. Életünk folyamán formálódik a személyiségünk, megtanulunk „jól” gondolkozni, élni, de önmagunkban képtelenek vagyunk rá, hogy felelősen, és mégis nyugalommal éljünk.

2023. október 21., szombat

Igehely: Jel 7:9-12; Kulcsige: Jel 7:11 „Az angyalok mind ott álltak a trón, a vének és a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták Istent.”

Isten csodálatosan alkotta meg az embert és egy különleges elvárást is helyezett bele: az Isten dicsőítését és imádatát. Sajnos elég sokszor megfeledkezünk erről az elvárásról, pedig erre lettünk teremtve. Kimagaslik-e életedben az Isten imádata valamilyen formában?

2023. október 20., péntek

Igehely: Gal 6:1-5; Kulcsige: Gal 6:1 „Testvéreim, ha valakit tetten is érnek valamilyen bűnben, ti, akik lelki emberek vagytok, igazítsátok helyre az ilyet szelíd lélekkel. De azért vigyázz magadra, hogy kísértésbe ne essél!”

Ha az országunk kormányára gondolunk, akkor elég gyakran szomorkodnunk kell, amikor azt látjuk, hogy tiszteletben levő személyek és csoportok olyan döntéseket hoznak, amiből az derül ki, hogy először saját maguk, de másodszor is csak saját maguk számítanak, és senki más.

2023. október 19., csütörtök

Igehely: Mt 18:15-20; Kulcsige: Mt 18:15 „Ha pedig vétkezik ellened a testvéred, menj el hozzá, fedd meg négyszemközt: ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet.”

Néhány évvel ezelőtt egy közjegyzői irodába kellett mennem, hogy a Tábor telekkönyvezését intézzem. Ez már a második időpontos találkozás volt, mert az első sikertelen lett. Sajnos ez az újabb kísérletezés sem hozott megoldást.

2023. október 18., szerda

Igehely: 2Tim 3:14-17; Kulcsige: 2Tim 3:17 „Hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.”

Istennek csakis jó és tökéletes szándékai vannak felénk. Ezért, ha nehéznek tűnő kihívások is vesznek körül, olvasva a Bibliát, éljük is meg. Ezt várja el Isten tőlünk. A mi dolgunk tenni a jót és szolgálni Neki és másoknak. De mit is jelent szolgálni mások felé?

Keresés az elmélkedések közt

Igehely: Lk 21:34-36; Kulcsige: Lk 21:36 „Legyetek tehát éberek, és szüntelen könyörögjetek, hogy legyen erőtök kimenekülni mindazokból, amik történni fognak, és hogy megállhassatok az Emberfia előtt.”

Ebben az adventi időszakban, amikor már sokan készülnek a karácsonyi ünnepekre és várják Jézus Krisztus visszajövetelét, mi álljunk meg egy kis időre, hogy megvizsgáljuk, éberek vagyunk-e a nagy várakozásban? Vajon a hétköznapi teendőink között jut-e időnk a lelki felkészülésre? Tudunk-e csendességben ráhangolódni az Úr eljövetelének napjára?