RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2020. május 11., hétfő

Igehely: 1Pt 1:3-9; Kulcsige: 1Pt 1:8 „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek.”

Bizonyosak lehetünk az üdvösségünkben akkor, ha Jézus Krisztus által újjászülettünk és élő reménységet nyertünk. Nem kell aggódnunk, sem félnünk többé attól, hogy mi lesz velünk a halál után, mert örökségünk a mennyben van fenntartva számunkra.

2020. május 9., szombat

Igehely: Ézs 58:7-14; Kulcsige: Ézs 58:7 „Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény hajléktalant, ha meztelen embert látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől!”

Minden reggel a szeretetről olvashattunk a héten. Lehet rájöttél, nagy hiányosságaid vannak ezen a térten. Ne nyugodj bele, mert a szeretet Istentől van és aki szeret, csak az ismeri Istent. (1Jn 4:7) A szeretetet csak társaságban, közösségben lehet gyakorolni – ne zárkózz el testvéred elől!

2020. május 8., péntek

Igehely: 2Móz 23:1-9; Kulcsige: 2Móz 23:4 „Ha ráakadsz ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára, hajtsd vissza hozzá!”

Az előttünk álló törvény ezt a két, számunkra sokszor nehezen összeegyeztethető dolgot fonja össze: légy igazságos és légy kedves! Az Úr Jézus is a kegyelemet és az igazságot hozta el. (Jn 1:17) Ennek a kettőnek az egyesítése által végezte el megváltásunkat ott a kereszten. (Róm 3:24-26)

2020. május 7., csütörtök

Igehely: Jak 2:1-13; Kulcsige: Jak 2:8 „Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az Írás szerint: «Szeresd felebarátodat, mint magadat!», helyesen cselekedtek.”

A felebarát szeretete királyi törvény, de miért? 1. Mert királyi forrásból ered. Isten a szerzője az egész Bibliának és ennek a parancsolatnak is. 2. Királyi gyermekeknek szól, és a mindenség királyának igazságos útjára vezet minden embert. 3. Királyi mérce.