RMBGySz*

Mindennapi áhítatok

2022. november 20., vasárnap

Igehely: ApCsel 10:17-33; Kulcsige: ApCsel 10:24b „Kornéliusz pedig összegyűjtötte rokonait és legjobb barátait, és úgy várta őket.”

Napjainkban a család számos támadásnak van kitéve. A sátán az Isten által megalkotott legrégebbi intézményt szeretné megsemmisíteni. A világ a bibliai családmodellt idejétmúltnak tartja. Ezért egyre több a válás, a szülők nélkül felnövekvő gyermekek és lázadó fiatalok.

2022. november 19., szombat

Igehely: Ef 2:11-22; Kulcsige: Ef 2:13 „Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által.”

Jézus a közelében élő tanítványait szétszórta a szélrózsa minden irányába. Miért tette ezt? Miért nem épített Jeruzsálemben egy „bábeli” nagy gyülekezetet? Ő, aki az Atya közelében volt, eljött a távolvalókhoz, és hasonló küldetésben részesíti szeretteit: Menjetek a távolvalókhoz!

2022. november 18., péntek

Igehely: Zsolt 68:25-36; Kulcsige: Zsolt 68:32 „Egyiptomból követek jönnek, az etiópok Istenhez emelik kezüket.”

Az etióp keresztyének az afrikai kontinens első keresztyénei közé tartoznak. Az élő Istenbe vetett hitüket visszaeredeztetik Sába királynőig, aki Salamon Istentől kapott bölcsességét csodálta annak idején. Az első népek közé tartoznak, akik Krisztust elfogadták Uruknak és Megváltójuknak.

2022. november 17., csütörtök

Igehely: ApCsel 8:26-40; Kulcsige: ApCsel 8:39 „Amikor kijöttek a vízből, az Úr Lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé a főember, de örvendezve haladt tovább az útján.”

Amikor tervezünk, általában széles látószögben tesszük ezt. Azonban, amikor belevágunk a kivitelezésébe, a mindennapi munkában nagy valószínűséggel beszűkül a látásunk, és csak a pillanatnyi feladatokra koncentrálunk. Ez veszélyt jelent az egész terv kimenetelére nézve.

2022. november 16., szerda

Igehely: Jn 4:27-42; Kulcsige: Jn 4:40 „Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk. És ott maradt két napig.”

Néhányszor ért már meglepetés, amikor olyannak az életében láttam változást, akiből soha nem néztem volna ki, hogy az megtörténhet. Samáriára is így tekintettek a zsidók. Semmi jót nem néztek ki belőlük, és nem is kívánták, hogy jó dolgok történjenek velük.

2022. november 15., kedd

Igehely: Hós 7:1-16; Kulcsige: Hós 7:8 „Efraim a népek közé keveredett. Olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos.”

A gyermekeim tudják, hogy szeretem őket, és számíthatnak rám bármikor, azonban mindennap kipróbálnak más utakat, lehetőségeket, mint amiken én szeretném őket vezetni. Nagy léptékben Isten népe is hasonlóan viselkedett az olvasott prófécia idején.