RMBGySz*

2017. szeptember 15., péntek

DÉLELŐTT | 

Jósiást átjárja az ige

Igehely: 2Krón 34:8-33; Kulcsige: 2Krón 34:19 „Amikor a király meghallotta a törvény igéit, megszaggatta a ruháját.”

Jártál-e már úgy, hogy mulasztást követtél el, aminek nem is voltál tudatában? Mit éreztél, amikor rádöbbentél, hogy folyamatosan hibáztál? Az emberek nem szeretik beismerni, hogy téves életvitelt folytattak. De amikor Isten igéje rávilágít arra, akkor megrázó élményként felébreszti az embert. Ilyen lelki ébredés történt Jósiás szívében. Nem ismerte Isten igéjét, úgy tűnik nem is hallott arról, de amikor elért hozzá annak üzenete, az teljes lényét átitatta. Gyakran halljuk és olvassuk az igét, de sajnos, sokszor elmarad a kellő hatás. Mi az oka? Miért ért el ekkora eredményt Jósiás esetében? Talán azt mondjuk, hogy azért, mert új volt számára. Nem ez volt viszont az egyetlen ok, ami lehetővé tette az ige hathatós munkáját. Először is mélységes tiszteletet tanúsított a Szentírás iránt, másodszor, tudakozódott, hogy mit jelent az ige számára és a nép számára, harmadszor pedig gyakorlati lépéseket tett (szövetséget kötött az Úrral, és eltávolított minden bálványt). Rád milyen hatással van az ige?

Sallai Jakab

DÉLUTÁN | 

Az Isten beszéde megítéli a szívet

Igehely: Zsid 4:12-13 „Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ézs 49,2 ; Jer 23,29 ; Ef 6,17 ; Jel 1,16 Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk.”

Amikor lelki éhséggel, Isten utáni vággyal olvassuk a Bibliát, az soha nem lesz hatástalan az életünkben. „Élő és ható” – olvassuk. Ézsaiás pedig azt mondja: „az én igém… eléri célját, amiért küldtem” (Ézs 55:11). A Biblia Isten élő szava, megméri az életünket, nemcsak a külsőt, de a szívet is. Az igazat mondja rólunk. Mi nem mindig szeretjük azt, hogy Isten átlát rajtunk. Életünk csak akkor formálódik naponta az Úr Jézus képmására, ha az ige teljesen átjár bennünket. Előhoz minden bűnt, salakot, amiből meg kell változni. Sok ember lelki élete azért rekedt meg, mert visszatartják azt, amit Isten elő akar hozni a szívükből. Elrejtik azt, amit az ige megvilágosít: az igazi embert, aki az álarcok mögött él. „Aki takargatja vétkeit, annak nem lesz jó vége, aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer.” (Péld 28:13) Engedjük, hogy Isten hozza fel a szívünkből, amit régóta ott rejtegetünk. Az ige nem azért ítéli meg a szívedet, hogy megmutassa: „Látod, milyen ember vagy?!”, hanem azért, hogy egyetértsünk Istennel szívünk romlottságában, és engedjük, hogy meggyógyítsa, megtisztítsa azt.

Józsa Zsolt

2017.09.15.