RMBGySz*

2019. június 2., vasárnap

DÉLELŐTT | 

A kegyesek szeretetteljesek

Igehely: 1Thessz 4:3-12; Kulcsige: 4:9 „A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, hiszen titeket Isten tanított az egymás iránti szeretetre.”

Pál féltő szeretettel és törődéssel érdeklődik a gyülekezet iránt, mert az üldözések miatt komoly próbákon megy át. Timóteus, akit az apostol küldött, hogy hírt hozzon a gyülekezetről, jó hírekkel tért vissza: az üldözések ellenére is hű maradt Jézusban vetett hitéhez. Pál a megszentelődésről is ír és inti a gyülekezetet az erkölcsi tisztaságra: „ ... mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével” (1Thessz 4:4). Az Úr az övéit, Vele való közösségre hívta. A megszentelődés a hívő élet alapja, ami nélkül nem lehetünk, nem állhatunk meg Isten közelében.

Drága olvasóm, egy alkalommal az Úr Jézus Krisztus így fogalmaz imájában: Azt akarom Atyám, hogy ahol én leszek ők is ott legyenek, de ez csak úgy lehet, ha földi életünk legfőbb célja a megszentelődés, a szeretet, a segítőkészség, a becsületesség, az áldozat vállalás lesz. Egy olyan világban élünk, ahol a legfőbb cél a pénz, a vagyonszerzés, a pozícióhajhászat, a parázna és erkölcstelen élet, sajnos még a gyülekezetekbe is beszűrődtek az ilyen liberális, olcsó kegyelmet hirdető tanok.

Pál apostol a keresztyén életről beszél, mint létformáról és annak következményeiről. Éber és józan életfolytatásra int, mert Jézus visszajövetele váratlan lesz. (1Thessz 5: 13b-14) Mert a megszentelődés nem egy megszabott, előírt, kötelező törvény, hanem a keresztyén életnek saját magából kinövő alapfeltétele. Erre az alapra lehet építeni, kedves olvasóm bizalmat, emberbaráti szeretetet, segítőkészséget és kapcsolatteremtést.

Mit gondolsz, képes vagy mindennapi gondok mellett odahajolni valakihez, akárkihez, ismeretlenhez, hogy megsegítsd akkor is, ha tudod, hogy úgysem fogja megköszönni?

Tudnál-e úgy viselkedni saját tevékenységi körödben, hogy felfigyeljenek rád és visszaköszönjön az a munkatársad is, aki addig lebecsült, észre sem vett? Tudnád-e békességben eltűrni, ha nem kapod meg az előléptetést vagy fizetésemelést, pedig jogod lenne hozzá és a szükséged is nagy, viszont a melletted dolgozó munkatársad megkapja? Lenne hála gondolataidban?

Mucsi János

Imaáhítat: 

Könyörögjünk az Ige meghallásának készségéért! – Zsolt 44:2

Bibliaóra: 

Engedelmesség és gondviselés – Náh 1:1-8; 2:2-7 (2:1-6); 3:1-3, 18-19 (Náh 1:7)

DÉLUTÁN | 

Isten embere mond, tesz és elkerül dolgokat

Igehely: Tit 3:8-15

Ami a semmi az emberek előtt, az a minden Isten előtt. Mert a keresztyén ember tudatában van saját múltjának és tévelygéseinek valóságával, hisz átélte Isten megmentő szeretetének jóságát. Üdvözítő kegyelem, újjászületés, megigazulás, irgalom, bemerítés - Isten a megtérőnek ajándékozza a maga Lelkét és Vele új életet is, hogy „részesei legyünk az örök életnek”.

Kedves barátom, kedves olvasóm, a gyülekezetben való nevelésnek az a fő célja, hogy az Isten emberszeretetét követő életre tanítsák meg az odajárókat. A jó cselekedetek nem előfeltételei Isten könyörületességének, de következnek az Isten szeretete és Jézus Krisztus kegyelme által meghatározott életfolyamatból.

Pál apostol a mit sem érő, ostoba, káros, szakadásokat okozó vitatkozások elkerülésére ösztönözi Tituszt: „tudván, hogy az ilyen ember kivetkőzött önmagából, bűnben él és magában hordja ítéletét.” (Tit 3:11) Mert igei igazság, hogy megjelent Isten üdvözítő, szabadító kegyelme minden embernek, személyválogatás nélkül. És ahol befogadják Jézus megváltó áldozatát, ott az üdvözítő kegyelem elkezdi újjánevelési munkáját. Sajnos a mai modern világban számtalan gyülekezet, illetve közösség áldozatul esett már a szakadásokat okozó vitáknak, meggondolatlan, üres, bölcselkedő, téves tanításoknak. A harmadik évezred gyülekezeteinek nagy szüksége van a megváltás munkájának végső beteljesedésére.

Hagyatkozzunk Istenre, döntéseinket, terveinket, sőt kapcsolatainkat is vigyük hozzá imáinkban. Kérjük ki az Ő véleményét, jóváhagyását, mert Atyánk, és csak az Ő szeretetében tudunk megmaradni. Szükségünk van a vezetésére, a Szent Lélek sugallatára, aki közvetíteni fogja Istenünk akaratát minden időben és minden alkalommal, csak rajtunk múlik a tiszta Ige, a tiszta üzenet elfogadása.

Isten embere mond, mert mondania kell. Isten embere tesz, mert tennie kell. De van úgy, hogy Isten embere elkerül dolgokat, élethelyzeteket, embereket, mert elkerülnie kell, hogy jó cselekedettel járjon az élen, ott ahol sürgős segítségre van szükség.

Mucsi János

2019.06.02.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.