RMBGySz*

2021. május 5., szerda

DÉLELŐTT | 

Anyám méhéből te hoztál ki

Igehely: Zsolt 71:1-6; Kulcsige: Zsolt 71:5-6 „Mert te vagy, Uram, reménységem, te vagy, URam, bizodalmam ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen.”

A zsoltáros kéri, hogy a bűnösök kezéből szabadítsa meg őt az Úr (4.v.). Kérésének egyik alapja Isten igazsága (2.v.). Ha végigolvassuk ezt a zsoltárt, kiderül, hogy Isten igazságára többször is van hivatkozás (16., 19. és 24. v.). Ebből azt lehet megérteni, hogy a zsoltárosnak nincs semmilyen olyan cselekedete vagy érdeme, amiért Isten közbeavatkozására számíthatna.

A zsoltáros kérésének egy másik alapja Isten hatalma, ami abban nyilvánul meg, ahogy megteremti az embert, és meg is tartja az életét. Visszatekintve, a zsoltáros látta az Úr hatalmát az életében ifjú kora óta. Időben még távolabbra tekint, és azt mondja, az Úr születésétől fogva tud róla. De még távolabbra is lehet menni, mert az Úr már fogantatásuk előtt ismerte teremtményeit (Zsolt 139:13-14).

Amit a zsoltáros magáról elmond, az mindenkire nézve igaz. Felidézve magunkban igazságos természetét, hatalmát, mindentudását, lehet az Úr sziklavár, menedék a benne bízók számára. Legyünk bizalommal az Úr iránt, hiszen neki van hatalma minden bajból kimenteni minket! Meg is menti a benne bízókat!

Fekete Csaba

DÉLUTÁN | 

A szelídek öröksége

Igehely: Zsolt 37:1–11; Kulcsige: Zsolt 37:11 „Az alázatosak öröklik a földet, és teljes békességet élveznek.”

A szelídség nem gyengeséget jelent, hanem arra utal, hogy valakinek az erejét Isten az Ő ellenőrzése alatt használja. A harag, irigység, indulat, heveskedés mind olyan magatartás, amely a szelídség ellentéte. Mózest a Biblia a legszelídebb embernek nevezi (4Móz 12:3), de ő sem így született, volt olyan eset, amikor nem volt szelíd, de az Úr csodálatosan átformálta az életét.

A szelídség az a magatartás, amelyben nincs vadság, durvaság. Ez a zsoltárrész elénk tárja, miben is kell a szelídségnek megnyilvánulnia. Egyrészt fel van sorolva, mit ne tegyünk, de több felszólítás is van, amelyeknek engedelmeskedni kell, ha szeretnénk, hogy a szelídség jellemezze életünket. A zsoltáros felszólít arra, hogy bízzunk az Úrban, gyönyörködjünk az Úrban, várjunk az Úrra!

Jézus az életével is bemutatta, mit jelent szelídnek lenni. Ő a legjobb tanítómester, aki segít ezt a tulajdonságot elsajátítani, és segít a legnagyobb kihívások közepette is megélni (Mt 11:28-30). Jézus meg is erősíti ezt az ígéretet, ami a 11. versben van: „Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet” (Mt 5:5). Jézus szava szerint a szelídek boldogok, egyben áldottak is, és a kijelölt örökségüket is a maga idejében megkapják!

Fekete Csaba

2021.05.05.