2023. május 13., szombat

DÉLELŐTT | 
Ráháb – pogány létére felismeri Isten munkáját

Igehely: Józs 2:1-14; Kulcsige: Zsid 11:31 „Hit által nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta.”

Ráháb, a parázna nő. Ki örülne egy ilyen felmenőnek? Pedig ő Jézus családfájának tagja. Isten bűnnek nevezi a Ráháb életmódját (7-ik parancsolat), de látjuk a szeretetét is az ilyen bűnben élők felé: pl. Jézus családfájában az 5 nőből 3 kapcsolatba hozható a paráznaság bűnével. Jézushoz is jöttek „bűnös nők”. Talán, mert ők nem tudták letagadni bűnös voltukat, és ösztönösen vonzódtak a bűnbocsánatot kínáló Isten (Fia) felé. Ez viszont kevés a szabaduláshoz. A megvallott bűnt el is kell hagyni, életmódot kell váltani, ami sokkal nehezebb. Ráháb erre is példa: hisz a híreknek: jön Isten népe; hiszi, hogy „az ÚR az Isten fönn a mennyben és lenn a földön”; és az át nem állóknak nincs esélyük a túlélésre. Ő élni akar, és Isten embereiért kockára teszi az életét! A hitéről – ami bizalmat jelent Isten felé – csak kb. másfél évezreddel később tudósít Isten Lelke a zsidókhoz írt levélben.
Felismerni Isten munkáját a saját életünkben – ez az egyik legnagyobb kihívás. Erősítsen meg ebben a törekvésünkben Ráháb példája, aki nem habozott, amikor megértette az ÚR akaratát, és mindent kockára téve állt népének oldalára!
Volt már úgy, hogy nem hívők mutattak példát neked, hívőnek? Hogy reagáltál erre?

Balogh Barnabás

DÉLUTÁN | 

Keresztyén házirend

Igehely: Kol 3:18-21 „Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. Ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek.”

„Egymás iránt engedelmesek legyetek Krisztus iránt való tiszteletből!” (Ef 5:21, Ravasz László fordítása). Ha ezt is olvassuk, nem fogjuk eltorzultan értelmezni az igét.
A házirend arra való, hogy ahhoz tarthassuk magunkat, és jobb legyen nekünk. A férfiak Isten előtt felelősek feleségükért és gyermekeikért. Ennek viseléséhez óriási segítség egy megértő, szerető, engedelmes feleség. De mivel nőként egyenrangú a férjével, engedelmessége nem lehet „vak”. Tanácsaival tudja segíteni a döntés felelősségét viselő férjét. Mert van, amit a nők jobban tudnak… És mi, férfiak, is nehéz feladatot kaptunk: szeretni, pontosabban kimutatni szeretetünket feleségünk és gyermekeink felé! Nem csak nehéz megtartani ezt a parancsot, hanem egyszerűen lehetetlen. Ezt megértve és megvallva, együtt kérjük Isten kegyelmét, hogy megtaláljuk a saját és családunk helyét az ÚRban. Ekkor fog a házirend boldog családi életté változni, ahol mindenki „egész”-nek, megbecsültnek és szeretettnek érezheti magát. Erre törekedjünk, és a magunk részét tegyük meg az Úrban és a családunkban is!
Van, amikor a férfiaknak kell engedniük. Hogyan tudja ezt egy feleség jól kezelni? Mikor követi el a legnagyobb hibát?

Balogh Barnabás

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
2 + 5 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Jn 2:15–17; Kulcsige: 1Jn 2:15 „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.”

„De hát Isten is úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!” – hivatkozhatnál a Biblia legismertebb igeversére. Igaz, csakhogy egyrészt ott a világ – görögül kosmos – szó az emberekre utal, itteni igénkben pedig az Istentől eltávolodott, vele teljesen szembenálló közegre, ami nem az Atyától van. A három ezt leíró kifejezés jól átfogja és bemutatja, hogy a testi és önző kívánságok, kiegészülve a büszke életmóddal mennyire Istentől idegen gondolkodást és viselkedésmódot eredményeznek. Ezekhez a megalapozottan hívő, folyton fejlődő keresztényeknek nem lehet semmi közük (Jak 4:4).