2023. május 14., vasárnap

DÉLELŐTT | 
Ismerjük fel, és értsük meg Isten akaratát!

Igehely: Ef 5:15-20; Kulcsige: Ef 5:17 „Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.”

Melyik egyetemre jelentkezzek? Ki lesz a házastársam? Hol vállaljak munkát? Melyik településen legyen az otthonom? Olyan élethelyzetekben feltett kérdések ezek, amikor a hitben járó egyén szeretné tudni, mi az Isten akarata, és aszerint szeretne dönteni. Komoly fordulópontok ezek az életünk során. Csak ezekben fontos az Isten akarata? Nyolc-tíz döntés, amikor ismernem kell, mit akar Isten? Már az is nagyon jó, ha valaki a felsorolt témákban Istenhez fordul, és tőle várja a vezetést, akaratának kijelentését, hogy azt kövesse. Ha felismerte és követte Isten akaratát, az a jövőre nézve meghatározó lesz életében.
Testvérem! Milyen nagy döntés előtt állsz? Milyen szempontokra építed az elhatározásodat? Keresd Isten akaratát elsősorban, és hittel elfogadva azt kövesd! Hidd el, hogy áldást fogsz tapasztalni. Kérdés bennem, hogy az életünkben csak ennyiszer kell Isten akaratát megismerni? Nagy változások idején fontos csak hozzá fordulni, hogy megtudjuk, mi az akarata? Úgy gondolom, nem.
Csodálom Jézust, ahogy egész szolgálata alatt követte Isten akaratát. Ő példa abban, hogyan tegyem én is. Egy nagyszerű példa, amikor Kapernaumban meggyógyította Péter anyósát, majd sok beteget hoztak hozzá, az egész város odagyűlt a ház ajtaja elé (Mk 1:29-38). Talán késő estig gyógyított. Majd hajnalban félrevonult imádkozni. Amikor Péter tudatta vele, hogy mindenki őt keresi – és biztosan várták is, hogy folytassa a velük való foglalkozást – Jézus azt mondta: „Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem.” Az Úr Jézus nem az elvárásokat teljesítette, nem azt folytatta, ami a népszerűségét növelte, nem a magától értetődő lehetőséget ragadta meg. Az Atyától kapott kijelentésben megértett akaratát követte. Mi kellett ehhez? Őszinte, komoly, mindennapos kapcsolat az Atyával.
Kedves Olvasó! Vedd észre, hogy amikor minden jól megy, eredményes vagy, sikereket élsz meg, sokan elismernek, akkor sem magától értetődő a holnapi nap. Isten adhat új vezetést. Figyelj rá, vedd észre és kövesd az akaratát!

Takács Zoltán

Imaáhítat: 

Imaáhítat: Kérjük Istenünket, mutassa meg akaratát életünket illetően! – Péld 29:18

Bibliaóra: 

Bibliaóra: Az élet célja – Préd 4:17-5:19 (K. f. 5:1-20) (Péld 14:27)

DÉLUTÁN | 

Erő a helytállásra

Igehely: Ef 6:10-13; Kulcsige: Ef 6:13 „Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok.”

„Légy erős! Tarts ki!” – hangzik gyakran a biztatás, ha fáradtnak, gyengének, csüggedtnek látszik a társunk, testvérünk, barátunk. – „De hogyan? Épp az a baj, hogy nem bírom! Elfogyott minden erőm!” – jön a válasz.
A könnyen kimondható tanács mellett milyen segítő támogatást tudunk nyújtani az erőtlen küzdőnek? A mai igénk segít a gyengéknek, és a gyengéket bátorítóknak is. Amikor azt érzed, minden nehéz, minden elviselhetetlen terhet jelent, akkor Isten azt kéri, hogy vegyél fel néhány fegyvert magadra. Sőt, vedd magadra Isten teljes fegyverzetét. Akkor is ez a tanács, ha te épp azt érzed, inkább mindent leraknál, hogy könnyebbé váljon az életed. Bizonyos értelemben igazad lehet: le kell tenni „a ránk nehezedő terhet és a bennünket megkörnyékező bűnt” (Zsid 12:1), hogy a lehúzó erőktől megszabadulj, de ettől még nem leszel erős, csak megkönnyebbülsz. Ha később újabb terhek, támadások jönnek, miből merítesz erőt? A megoldás, hogy legyél felfegyverkezve. Vedd fel, hordd kitartóan a fegyverzetet. Legyél mindig teljes menetfelszerelésben. Ez lehet, hogy olykor nagyon leterhelőnek tűnik. Sajnos, sokan meg is szabadulnak egy-két védőeszköztől: pajzstól, páncéltól. De mi történik, ha jön a támadás? Ott állnak védtelenül. Ugye, nem akarsz a gonosz támadásaival szemben kiszolgáltatottan állni? Nem szeretnél könnyű célponttá lenni a gonosz tüzes nyilai számára? Vizsgáld meg most, hogy rajtad van-e a menetfelszerelés! A listát hadd soroljam! Igazságszeretet, megigazulás, evangélium-hirdetés készsége, hit, üdvösség, Isten beszéde. Fogadd el, hogy ezek nem csupán nehéz eszközök, vagy önmagukban garantált védelmet nyújtó tárgyak. Ezek a szívedet, lelkedet, elmédet erősítő jellemzők, eszközök.
Reggelente annyi mindent felveszünk. Felvesszük a ruhánkat. Beérve a munkahelyre, felvesszük a munkát. A környezetünk hatása alatt felvesszük a tempót. A városban közlekedve lehet, felvesszük a vezetési morált. Lehetne sorolni sokáig. Figyeljünk oda, hogy Isten fegyverzete is rajtunk legyen!
Hogyan történhet ez? Igyekezz arra, hogy soha ne hagyd ki a nap kezdetén az Istennel töltött időt! Az Isten fegyverzetét csak tőle veheted át, és öltheted magadra.

Takács Zoltán

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
11 + 0 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Préd 4:13-17; Kulcsige: Préd 4:13 „Többet ér a szegény, de bölcs gyermek a vén, de ostoba királynál, aki nem ismeri el, hogy figyelmeztetésre szorul.”

Voltunk az idősek otthonában evangelizálni. A társalkodóban nézték a tévét. Nekünk az étkezőben adtak helyet. Kimentünk, és hívogattuk őket, hogy jöjjenek az étkezőbe. Egy igen idős bácsi csak támaszkodott a botjára, és nézett maga elé. Mikor mondtam neki is, hogy jöjjön, mert az Úr Jézusról fogunk beszélni, azt mondta: „Nem megyek, nekem van.” „És mi van?” – kérdeztem. „Római katolikus.” – és továbbra is csak merev tekintettel nézett maga elé. S én hiába mondtam, hogy többről van szó, mint vallásról, ő hajthatatlan maradt.