2023. november 17., péntek

DÉLELŐTT | 
A király, aki menyegzőt készít a fiának

Igehely: Mt 22:1-14; Kulcsige: Mt 22:2 „Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának.”

A király menyegzőbe hívja barátait. Ebben a példázatban a király Istent jelképezi. Milyen szép kép mennyei Atyánkról, aki nem kényszerít, hanem szeretettel hív. Vissza lehet Hozzá jönni. Kiváltság, hogy ma még hallható az Ő hívó szava: „Jöjjetek a menyegzőre”!
Milyen jó volna, ha mindenki mindent félretenne, hogy eleget tegyen ennek a meghívásnak. Olvassuk, hogy sokan nem mentek el. Ezek az emberek semmi rosszat nem tesznek, mindenki végzi a maga munkáját, szorgalmas emberek. Nem a kocsmába igyekeznek, hanem nagyon is felelősségteljes polgárok. Eddig a pontig minden szép és jó, viszont a fontossági sorrend volt helytelen. A király hívását semmibe vették. Minden fontosabb volt, mint a király meghívása. Ez a baja a ma élő embernek is, minden fontosabb, mint az üdvössége, nem törődik saját lelkével.
A meghívás célja, hogy újra közel kerüljünk az Atyához, hisz Ő a mi mennyei Atyánk, Nála minden készen van, semmit sem érdemlünk meg, minden kegyelemből van. Miért van ez így? Mert Ő ma nagyon szeret, hisz Ő a Szeretet.

Szűcs Attila

DÉLUTÁN | 

A törvénytipró, a kárhozat fia

Igehely: 2Thessz 2:3-12; Kulcsige: 2Thessz 2:3 „Senki semmiféle módon ne vezessen félre titeket. Mert az Úr napját megelőzi a hittől való elszakadás, amikor megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia.”

Ebben a szakaszban egy nagyon komoly figyelmeztetésről olvasunk. Az Úr eljövetelét megelőzi a törvénytipró. Pál leírja, hogy a sátán hogyan próbál befurakodni még a gyülekezetbe is, hogy megszerezze felette az uralmat. A leírás szerint e sátáni támadás csak látszólag jár sikerrel. A 7. vers egy megállapítást tár elénk: „A törvénytiprás titokban már folyik”. Vagyis Pál tisztában van vele, hogy ez a jelenség már látható és érezhető a kezdetektől. Ez az ördögi munka akkor még nem juthatott teljes sikerre, mert Valaki ellenállt, és megakadályozta romboló munkáját. Ez nem más, mint Jézus Krisztus, aki fölött Sátánnak nincs hatalma.
A „törvénytipró” egy olyan tanítást fog bemutatni, ami a Biblián alapszik, de teljesen ellentétes a Krisztus evangéliumával. Egy Istenhez vezető utat kínál, de valójában a törvénytelenséget cselekszi. Ezért fontos, hogy állandó kapcsolatban legyünk Krisztussal, hogy állhatatosak maradjunk az evangélium tanításában.

Szűcs Attila

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
10 + 5 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: Mt 11:7–15; Kulcsige: Mt 11:11 „Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál; de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála.”

Nagy Dáriusz Kr.e. 500-ban megépítette a híres Királyi utat, amely korának egyik legmodernebb útja volt. Az utat a római idők után is használták. Kiváló minőségének köszönhetően a postai futárok hét nap alatt 2699 kilométert tudtak rajta megtenni.