2023. november 6., hétfő

DÉLELŐTT | 
Mária, aki megkente Jézus Krisztus lábát

Igehely: Jn 12:1-8; Kulcsige: Jn 12:3 „Mária ekkor elővett egy font drága valódi nárdusolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg; a ház pedig megtelt az olaj illatával.”

Jézus egy számára kedves betániai családnál vacsorázott. Sokszor megpihent ott a munka terhétől és a világ zajától. Jézus nagyon szerette őket, hiszen Lázárt, Márta és Mária testvérét a halálból támasztotta fel. Mi is szívesen időzünk olyan ismerősökkel, akik szeretnek s megvendégelnek. Akár ez az alkalom is lehetett volna egy jó ünnep, de közeledett Jézus szenvedése, és csak néhány napja volt a kereszthaláláig. Mária ekkor kente meg a Mester lábait egy drága nárdus olajjal, hajával pedig megtörölte azt. Júdás, az áruló nem hagyta szó nélkül. Szerinte inkább el kellett volna adni, és az árát a szegényekre fordítani. Mi már tudjuk, milyen hamis indíték volt szavai mögött. Jézus helyretette őt, megvédve és helyeselve Mária tettét: „Hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek” (7-8. v.).
Neked mennyire drága az Úr Jézus? Szívesen töltesz időt vele? Olvasod rendszeresen a Bibliát, hogy megismerhesd Őt? Ha úgy érzed, változnod kell, ma még megteheted. Imádkozva kérd az Ő segítségét, hogy újítson meg.

Simon András

DÉLUTÁN | 

A testvéri szeretet gyönyörűsége

Igehely: Zsolt 133:1-3 „Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor.”

A mi családunk elég népes, és gyakran vagyunk együtt több napon át. A közös együttlétek legszebb pillanatai azok, amikor Igét olvasunk, énekelünk és imádkozunk. Dávid valami hasonlót tapasztalt meg a gyülekezetben, és ugyanezt élhetjük át mindig Isten házában, az Ő jelenlétében. Jó és gyönyörűséges együtt lenni, dicsőíteni és magasztalni mennyei Atyánkat. A királyok és papok felkenetési olaja a fejről aláfolyva jelezte az áldás bőségét. Hogy Isten minket is kiválasztott, elhívott a követésére, királyi papokká avatott, szent népévé tett, nem a mi érdemünk, ez csupán kegyelem. Nagyon felemelő tudni azt, hogy Isten mennyire jó és kegyelmes. Bőségesen meg akar áldani téged, a családod és a gyülekezeted, hogy eszedbe ne jusson máshol keresni boldogságot, csak Őnála. Dávid szerint olyan ez, mint a Hermon üdítő harmatja, amely felfrissíti a kiszáradt földet. Kedves barátom, élj egyetértésben a testvéreiddel! Szeresd szívből a gyülekezetet, Istent és az Ő népét. Ahol ilyen egység van, oda küld az Úr áldást és életet mindenkor. Ez gyönyörűséges.

Simon András

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
8 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).