2023. október 11., szerda

DÉLELŐTT | 
Megalapozott a magabiztosság?

Igehely: Fil 3:12-21; Kulcsige: Fil 3:17 „Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek.”

A hívő ember számára pozitív jelző-e az, hogy magabiztos, vagy hogy önbizalma van? Az Ige ugyanis arra tanít, hogy Istenben kell bíznunk, s nem a magunk értelmére támaszkodnunk. Mégis azt látjuk Pálnál, hogy a kettő nincs feltétlenül ellentétben egymással. Volt Pálnak önbizalma? Így olvassuk: „Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk ...” Ki merné ezt így kijelenteni magáról, hogy ő tökéletes? Pál bensőséges kapcsolatban volt Istennel, és kész volt Isten szemszögéből nézni és látni a dolgokat. Az ember tökéletes volta nem az önmaga hibátlan, teljesen bűntelen életvitelében van, hanem Jézus Krisztus váltságmunkájában gyökerezik. Mielőtt Pál kijelentené, hogy „tökéletes”, ezt is írja: „Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam ...” Itt leírja azt a tökéletes hozzáállást, amivel a hívő embernek kell élnie az életét. Azért volt Pál olyan magabiztos, mert teljesen meg volt győződve arról, hogy ez a jó út. Így kell viszonyulnia minden hívőnek a kegyelemhez. Vajon tudjuk-e Pált követni ebben?

Ifj. Szivák Emil

DÉLUTÁN | 

Járjunk az Úr világosságában!

Igehely: Ézs 2:1-5; Kulcsige: Ézs 2:5 „Jákób háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!”

Ézsaiás látomása az utolsó napokról szól, azokról az időkről, amiket mi most élünk. Így olvastuk: „Az utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr házának hegye ..., és kimagaslik majd a halmok közül. Özönlik majd hozzá valamennyi nép.” Olyan bátorító ez az üzenet, ami egyben ígéret is. Lehet, hogy sok gyengeséget látunk még az egyházban, és nem látjuk azt, hogy annyira kimagasló lenne. A sok érdeklődőt, az Úr tanítása után vágyakozót sem látjuk, de amit Isten megígért, azt be fogja váltani. A kérdés csak az, hogy te és én részt veszünk-e ebben? Amikor ez a prófécia beteljesedik, egy nagy áldást is magával fog hozni. Mikor az emberek készek lesznek meghallani Isten szavát, akkor leteszik majd a kardokat és a lándzsákat, és békesség lesz a Földön. Milyen jó lenne, ha minél hamarabb bekövetkezne már ez, és nem dúlnának háborúk a nemzetek között. Felszólítással végződik a kijelölt igeszakasz: „Jákób háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!” Az egyház tagokból áll, és akkor lesz erős, szilárd és jól látható, ha a tagjai is ilyenek lesznek, mert lesz, akikhez odamehetnek az Úr Igéje iránt vágyakozók.

Ifj. Szivák Emil

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
1 + 7 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Jn 2:15–17; Kulcsige: 1Jn 2:15 „Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete.”

„De hát Isten is úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte!” – hivatkozhatnál a Biblia legismertebb igeversére. Igaz, csakhogy egyrészt ott a világ – görögül kosmos – szó az emberekre utal, itteni igénkben pedig az Istentől eltávolodott, vele teljesen szembenálló közegre, ami nem az Atyától van. A három ezt leíró kifejezés jól átfogja és bemutatja, hogy a testi és önző kívánságok, kiegészülve a büszke életmóddal mennyire Istentől idegen gondolkodást és viselkedésmódot eredményeznek. Ezekhez a megalapozottan hívő, folyton fejlődő keresztényeknek nem lehet semmi közük (Jak 4:4).