2024. január 16., kedd

DÉLELŐTT | 
A harag, amiért ítélet jár

Igehely: Mt 5:17–26; Kulcsige: Mt 5:22 „Én pedig azt mondom nektek, hogy aki haragszik testvérére, megérdemli az ítéletet, aki pedig azt mondja testvérének: Ostoba! – megérdemli, hogy a nagytanács elé kerüljön; aki pedig azt mondja: Bolond! – méltó a gyehenna tüzére.”

Jézus a hallgatóit folyamatosan tanította olyan bibliai igazságokra, amikre korunkban sem mondhatjuk, hogy idejétmúltak vagy elévültek. Tanításának ez a szakasza a haragot olyan súlyos lelki problémának tekinti, ami méltó az ítéletre. Miért? Itt már nemcsak a haragvó emberről van szó, hanem arról is, aki felé irányul a harag. A harag csírájában elfojtható, de ha dédelgetjük, akkor legyőzi a haragvó személyt, és utálatos, bűnös, ítéletre méltó viselkedést, beszédet vált ki az emberből.

A haragos ember nem tud hallgatni, haragját úgy is levezeti, hogy az beszédében is megnyilvánul. Olyan szavakkal illeti embertársát, ami méltó az ítéletre, a főtörvényszéki eljárásra vagy a gyehenna tüzére. A haragnak ez a szintje már nagyon súlyos lelkiállapotról tanúskodik. Ha megengeded magadnak, hogy a harag gyűljön benned, kis idő után ölni fog, mert a gyűlölet egy darabig gyűl, aztán pedig öl (Gyökössy Endre). A megoldás Krisztus keresztje és a megbocsátás. Tedd ezt, hogy ne kerülj ítélet alá!

Voltál-e már a haragnak ezen a szintjén? Hogyan lehetsz segítségére egy haragos embernek? Miben tudod tanácsolni, hogy jó útra vezesd?

Papp László

DÉLUTÁN | 

Az ige általi tisztaság

Igehely: Zsolt 119:7–11; Kulcsige: Zsolt 119:9 „Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.”

A zsoltáros mély bölcsességéről árulkodnak ezek az igék. Ő tudja jól, hogy az Isten iránti szolgálat csak tiszta szívből jöhet. A tiszta szív az az oltár, ahonnan az imádat, hódolat, magasztalás és dicséret Istenhez szállhat. Elkötelezi magát, hogy megőrzi az Isten rendeléseit, aztán arról is beszél, hogy a szív tisztaságát meg lehet őrizni. A kérdés az, hogy hogyan őrizhetjük meg tisztán a szívünket?

Csak az Isten beszédének megtartása által lehetséges a szívet tisztán megőrizni. Ahol ott van az Isten beszéde a szívben, ott nincs másnak helye. Az élő ige olyan, mint a tiszta víz, amely belénk hullva megtisztítja szívünket, lelkiismeretünket, ellenállóvá tesz a világgal szemben. A zsoltáros nemcsak keresi, hanem meg is találja a módját annak, hogy a szíve tiszta legyen, tiszta maradjon, és úgy szolgáljon Istennek. A szívbe rejtett beszédek azok az igazságok, amikre Isten tanít bennünket, és amelyeket megértünk és féltve őrzünk.

Olvassunk sok igét, tanuljuk meg azokat, és féltve őrizzük azokat szívünkben, hogy kedvesek legyünk az Úr előtt! Az igében találjuk a megoldást a szentség elérésére. A szívbe rejtett ige, amikor annak ideje van, a bűntől is megőriz. Legyen kedves az ige számunkra, mert irányt mutat, és ezért féltve őrizzük azt a szívünkben és gondolatunkban.

Papp László

 Napi áhítat

Igehely: Jn 17:20–23; Kulcsige: Jn 17:22 „Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk.”

A Fiú kereszthalála visszahelyezte az embert az Édenben elvesztett jogaiba. Jézus halála az Atya kegyelmes akaratát valósította meg. Az ő útja nem e világból vezetett az Atya felé, hanem Isten felől az embervilág felé. Ez az ő páratlan kapcsolata az Atyával. Ebből következik a mi egymással való egységünk: élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus (Gal 2:20–21).

Jézus napi programja megegyezett az Atyától rá osztott feladatokkal (Jn 5:19, Jn 8:29 stb.). Minket sem oldott fel ennek kötelezettsége alól. Az engedelmesség a lelki egészségünk, szolgálatunk alapja.