2024. június 7., péntek

DÉLELŐTT | 
Senki sem gondolta volna…

Igehely: 1Kor 2:6–12; Kulcsige: 1Kor 2:9 „Hanem amint meg van írva: «Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.»”

Isten bölcsességét a világ nem érti. A baj az, hogy nem is akarja érteni. Csak azok fogadják be, akik hisznek az Úr Jézus Krisztusban. A világ fejedelmei nem is tekintik ezt bölcsességnek. Az ő bölcsességük mulandó, mint ők maguk is, akik rövid időre születtek. Mi Isten titkos bölcsességét szóljuk. Az egyik legcsodálatosabb tény, hogy az Úr Jézus el fog jönni, hogy hazavigye várakozó népét, hogy vele legyenek. Ezt a világ fejedelmei nem hiszik, nem értik Isten elrejtett bölcsességét. Keresik a saját erejük, a világi bölcsesség szerint, de nem ez a megoldás.

Isten gondosan megőrzött igazságokat halmozott fel, amelyeket a természeti értelem nem tárhat fel, de azoknak, akik szeretik őt, alkalmas időben kijelenti (Ézs 64:3). Ezeket az igazságokat az Ószövetségben előre jelezte, az Újszövetségben ismeretessé tette, kijelentette, és Szentlelke által vált világossá. Isten nekünk ajándékozott mindent, ha hiszünk őbenne, megbízunk az ő szavában és rá bízzuk életünket.

Azok, akikben Krisztus értelme van, képesek megismerni Isten igazságait, amiket készített az őt szeretőknek! Szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből! Szereted?

Andrásik Erwin

DÉLUTÁN | 

Bátor bizonyságtevés

Igehely: Róm 1:16-17 „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is, mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan meg van írva: «Az igaz ember pedig hitből fog élni.»”

A rómaiakhoz írt levél minden hívőnek szól ma is az egész világon. Ma éppen nekünk, akik olvassuk, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek (7.v). Aki Krisztusé, az ismeri a választ a világ legfontosabb kérdésére: Istennek gyógyszere van a bűn betegségére, utat mutat a megmenekülésre a pokol örök borzalmaitól, az Istennel örökké tartó boldogság elnyerésére.

Pál kész volt az evangéliumot hirdetni azzal a hatalommal, amelyet Isten adott neki. Isten nekünk is adott hatalmat arra, hogy bátor bizonyságtevői legyünk, hogy a meg nem tért emberek megtérhessenek (2Tim1:7–9). Mit jelent Isten igazsága? Hogy a bűnösöket hit által megigazítja. Ez az evangélium. Isten igazságossága a bűnök büntetését követeli, a büntetés pedig örök halál. De Isten elküldte Fiát, hogy helyettesként meghaljon a bűnökért, és teljesen megfizesse a büntetést. Ezért Isten igazságosan mentheti meg mindazokat, akik elfogadják Krisztus értünk tett áldozatát. Az igazságossága hitből hitbe jelenik meg. Az igaz pedig a hite által él.

Miért van szükségük az embereknek az evangéliumra? Mert anélkül el vannak veszve! Az Úr Jézus most minket küld, hogy bátor bizonyságtevői legyünk, mert az embereknek szükségük van Jézus Krisztusra, mint Megváltójukra. Vállald a küldetést!

Andrásik Erwin

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
1 + 1 =
A fenti művelet eredményét kell beírni. Például 1+3 esetén 4-et.

 Napi áhítat

Igehely: 1Sám 10:1–7; Kulcsige: 1Sám 10:6 „Akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt prófétai révületbe esel majd, és más emberré leszel.”

Saul elhívásának története nagyon személyes. A felkenetés szertartása kiemeli Sault környezetéből, és elidegeníthetetlen méltóságot ad neki. Így különleges kapcsolatba kerül Istennel, ő mostantól kezdve az Úr felkentje. A felkenés titokban marad Sámuel és Saul között, és csak később válik ismertté a nép előtt is. Sámuel szem előtt tartja Saul gondjait, és bebizonyítja, hogy ő a látó, a próféta, és a jövendő dolgokat előre elmondja (10:2–9).