A Nashville-i Nyilatkozat

A Nashville-i Nyilatkozat az emberi szexualitással és nemi szerepekkel kapcsolatos modern hitvallás, amelyet konzervatív, evangéliumi protestáns teológusok és lelkészek szerkesztettek. A nyilatkozat az LMBTQ lobbi által propagált szexuális formák és a melegházasság intézménye ellen íródott. Több mint 150 vezető személyiség írta alá, többek között például R. Albert Mohler Jr., John MacArthur, John Piper, James Dobson, Wayne Grudem, D.A. Carson, R.C. Sproul, és Thomas R. Schreiner. A Preambulum után a következő 14 cikkelyt tartalmazza: 

1. cikkely:

• Megvalljuk, hogy Isten a házasságot egy férfi és egy nő szövetségi, nemi, nemzőképes és élethosszig tartó egységeként tervezte, mint férj és feleség szövetségét, kiábrázolva Krisztus és menyasszonya, az egyház közötti szeretetet-szövetséget.
• Tagadjuk, hogy Isten a házasságot homoszexuális, poligám, vagy „többszerelmű” kapcsolatként tervezte. Azt is tagadjuk, hogy a házasság csupán emberi szerződés lenne, és nem egy Isten előtt megkötött szövetség.

2. cikkely:

• Megvalljuk, hogy Isten minden embernek kinyilatkoztatott akarata a házasságon kívüli tiszta élet és a házasságon belüli hűség.
• Tagadjuk, hogy akármilyen szeretet, vágy vagy kötődés bármikor is igazolhatná a házasság előtti, vagy a házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, és hogy igazolhatna bármilyen szexuális erkölcstelenséget.

3. cikkely:

• Megvalljuk, hogy Isten Ádámot és Évát, az első emberi lényeket saját képmására teremtette, egyenlő személyekként Isten előtt, külön férfinak és nőnek.
• Tagadjuk, hogy a férfiak és a nők közötti, Isten által elrendelt különbségek azt jelentenék, hogy értékükben és méltóságukban különböznének.

4. cikkely:

• Megvalljuk, hogy a férfiak és nők közötti, Isten által rendelt különbségek Isten eredeti teremtési tervét tükrözik, és az ember javát és kiteljesedését szolgálják.
• Tagadjuk, hogy ezek a különbségek a bűnbeesés következményei lennének, vagy egy olyan tragikus esemény hatása, amely helyreállítást igényel.

5. cikkely:

• Megvalljuk, hogy a nők és a férfiak közötti különbségekből fakadó reprodukciós struktúrák szerves részei az Isten terve szerinti önmeghatározásunknak. 
• Tagadjuk, hogy fizikai rendellenességek vagy pszichológiai körülmények érvénytelenítenék az Isten által létrehozott kapcsolatot a biológiai nem, és a férfi vagy női önmeghatározás között.

6. cikkely:

• Megvalljuk, hogy azok, akik a nemi fejlődést akadályozó fizikai rendellenességgel teremtettek Isten képére, méltóságukban és értékükben nem különböznek Isten többi képmásától. Jézus Urunk így beszél róluk: „Mert vannak nemzésre alkalmatlanok, akik anyjuk méhétől így születtek.” Másokhoz hasonlóan ők is meghívást kapnak Jézus Krisztus követésére, és amennyiben ismert, vállalniuk kell biológiai nemüket.
• Tagadjuk, hogy ha egy személy biológiai neme bizonytalan, akkor képtelen lenne gyümölcsöző életet élni Krisztusban való örömteli engedelmességgel.

7. cikkely:

• Megvalljuk, hogy férfi- vagy női önmeghatározásunk Istennek a teremtettségben és a megváltásban megnyilvánuló szent céljait kell szolgálnia, ahogy azt a Szentírásban kinyilatkoztatta.
• Tagadjuk, hogy a homoszexuális vagy transznemű önmeghatározás összhangban állna Istennek a teremtésben és a megváltásban kinyilatkoztatott szent céljaival.

8. cikkely:

• Megvalljuk, hogy azok az emberek, akik szexuális vonzalmat éreznek azonos neműek iránt, ugyanúgy gazdag, gyümölcsöző, Istennek tetsző életet élhetnek a Jézus Krisztusba vetett hit által, amennyiben – mint minden keresztyén, – tisztaságban élik életüket.
• Tagadjuk, hogy az azonos nem iránt érzett szexuális vonzalom Isten eredeti teremtésének természetes része lenne, de azt is, hogy ez a vonzalom bárkit is elszakíthatna az evangélium reményétől.

9. cikkely:

• Megvalljuk, hogy a bűn torzítja a szexuális vágyakat azáltal, hogy elfordítsa a házasság szövetségétől a szexuális erkölcstelenség felé. Ez a torzulás egyaránt vonatkozik a heteroszexuális és homoszexuális erkölcstelenségre.
• Tagadjuk, hogy a szexuális erkölcstelenségre irányuló tartós vágy igazolná az erkölcstelen szexuális viselkedést.         

10. cikkely:

• Megvalljuk, hogy bűnös dolog jóváhagyni a homoszexuális erkölcstelenséget vagy a transzgender jelenséget, és hogy egy ilyesfajta jóváhagyás a keresztyén hűségtől és tanúságtételtől való lényegi eltérést eredményez.    >>>
• Tagadjuk, hogy a homoszexuális vagy transzgender erkölcstelenség jóváhagyása olyan erkölcsileg semleges téma, amely felől a hívő keresztyének tetszés szerint dönthetnének, hogy elfogadják vagy helytelenítsék azt.

11. cikkely:

• Megvalljuk, hogy a mi feladatunk az igazságot szeretetben közölni minden időben, akkor is, mikor egymásról mint férfiról vagy nőről beszélünk.
• Tagadunk minden olyasfajta kötelezettséget, amely során méltatlanul beszélnénk Isten azon tervéről, hogy az Ő képmásának hordozói a férfi és a nő. 

12. cikkely:

• Megvalljuk, hogy Isten Krisztusban való kegyelem könyörületes bocsánatot és átformáló erőt nyújt, és hogy ez a bűnbocsánat és erő képessé teszi Jézus követőjét arra, hogy megöldökölje bűnös vágyait, és Istenhez méltó módon éljen.
• Tagadjuk, hogy Isten Krisztusban való kegyelem elégtelen lenne bármilyen szexuális bűn megbocsátására, vagy hogy ne adhatna erőt minden szexuális bűnbe keveredett hívőnek ahhoz, hogy szent életet folytasson.

13. cikkely

• Megvalljuk, hogy Istennek Krisztusban való kegyelme elegendő a bűnösöknek arra, hogy elhagyják transznemű önmeghatározásukat, és isteni türelemmel képesek legyenek elfogadni az Isten által rendelt kapcsolatot az egyén biológiai neme, és a férfi vagy női önfelfogása között.
• Tagadjuk, hogy Isten Krisztusban való kegyelme szentesíthetne olyan önfelfogást, amely nem felel meg Isten kinyilatkoztatott akaratának.

14. cikkely:

• Megvalljuk, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megmentse a bűnösöket, és hogy Krisztus halála és feltámadása által a bűnök bocsánata és az örök élet elérhető minden ember számára, aki megbánja bűneit és Krisztusban bízik, mint Megváltóban, Úrban és legfőbb kincsben. 
• Tagadjuk, hogy Isten karja túl rövid lenne a megmentéshez, vagy bármely bűnös elérhetetlen lenne számára.

Dr. Borzási István lp.
(A nyilatkozat eredeti szövege itt olvasható: 
https://cbmw.org/nashville-statement/)