RMBGySz*

70 éves házasok Magyarlónán

Ritka megemlékezés történt Magyarlónán: Székely Albert és Ilona 70 éves házassági évfordulójukat ünnepelték 2020. december 31-én! Ez több, mint gyémántmenyegző, és „kegyelmi menyegzőnek” is nevezik! Testvéreinket a gyülekezetben is köszöntötték az újév utáni az első, vasárnapi istentiszteleten. Albert testvér 1932. november 15-én, Ilona testvérnő pedig 1933. január 25-én született, mindketten Magyarlónán. Együtt részesültek hitvalló bemerítésben is 1949. augusztus 7-én Kolozsváron Dénes Ferenc lelkipásztor által. Nem sokkal később, 1950. december 31-én házasságot kötöttek. A már kezdettől kevesen is hű szolgát hamarosan többre bízták: Albert testvért 1971. január 31-én gyülekezeti vénné avatták, évtizedekig volt vezetőségi tag és gyülekezetvezető, felesége támogatásával. Frigyüket Isten 6 gyermekkel, 8 unokával és 10 dédunokával áldotta meg. Mindketten mai napig éles elmével, imádkozó szívvel és tevékeny élettel töltik idősödő napjaikat, vezetve a falusi gazdaságot. Eközben üdvbizonyossággal a szívben várják „ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsőséges megjelenését” (Tit 2:13). Testvéreink házasságára, kiterjedt családjára, és kapcsolatukra Urunk őrző kegyelmét kívánjuk! „Áldottai vagytok ti az Úrnak!” (Zsoltárok 115,15a). (Borzási Pál lp.)