A hívő élet nyeresége: a hit

A Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium folyósólyán állok. Pár lépésnyire tőlem pislogó gyertyák kereszttüzéből, az asztalon álló fényképről halvány, tiszta mosollyal néz vissza rám utoljára Lacika. Utat kell engedjek könnyeimnek… Hamarosan megjelenik az intézmény igazgatója és a mély fájdalommal küzdő lelkipásztor édesapához  intézi a szavakat: ,, …megtiszteltetés, hogy a fiát taníthattuk. Példa volt számomra, és egy hős…”

A Király Lacika életének szenvedéssel, műtétekkel tele szakaszait áthidaló megtapasztalások, hitlépések nagy áldásul szolgáltak 2017. október 28-án, a Szilágysági Missziókerületi Összevont női körön résztvevő, több mint kétszáz nőtestvér számára, a krasznai gyülekezetben. A konferencia témája: „A hívő élet nyeresége: a hit” volt. 

A bevezető mozzanatokban Borzási Márta testvérnő köszöntötte nagy szeretettel az egybegyűlteket. Az imaórán Veres Terézia és Király Emese testvérnők buzdítása serkentgette lelkünket, hogy együttes szívvel, összeforrva könyörögjünk Urunkhoz.

Ezt követően Király Lászlóné Márta előadását hallhattuk, aki a Zsidókhoz írt levél 11. része alapján tárta elénk a hit témáját és annak jelenlétét az ember életében. Testvérnőnk Dombóvárról érkezett, lelkipásztor feleségként szolgál az Úrnak, előadását pedig még nyomatékosabbá és hitelesebbé tette annak a 15 évnek olykor fájdalmas, de hitre épülő megélése, amíg fiúkat, Lacikát nagy szeretettel ápolták, nevelték. Lacika Osteogenezis Imperfectaval (üvegcsontúság) született, 23 műtéte és kb. 50 csonttörése volt.

Az előadásban hallhattunk arról a hat állomásról, ahogyan a hit jelen van egy ember életében:

■ Isten létébe vetett hit. Bár az még nem hit, ha valaki csak feltételezi, hogy van ott valaki, talán.
■ Személyes hit. Van aki egy imameghallgatás vagy isteni érintés, meglátogatás hatására elkezdi keresni Istent.
■ Hit a megváltásban. Hitemmel érzékelem bűnös voltomat, hogy kegyelemre szorult bűnös vagyok és elfogadom Jézus Krisztus áldozatát.
■ Üdvözítő hit. Nagyon fontos, hogy merjük megosztani megtapasztalásunkat, meggyőződésünket a családban és a gyülekezetben is.
■ Hit az írásokban, Isten ígéreteiben. A hit Isten szavára épül, nem az érzésekre.
■ Hit az örök életben. Jézus a feltámadás és az élet, aki Benne hisz, ha meghal is él.

A Király Henrietta által előadott dal azon a napon született, amikor Isten úgy döntött, hogy kisöccsét, Lacikát egy sokkal dicsőségesebb, fájdalommentes helyre  költözteti: „ Hiszek Benned, bár rejtve van előttem az út, Hiszek Benned,  hogy az alagút végén van kiút…”      

Az előadás után Oláh Boglárka (Kémer), Kulcsár Melánia (Szilágyperecsen), Józsa Noémi (Szilágyperecsen), Kovács Judit (Szatmárnémeti) és Dimény Edit (Kraszna) testvérnők őszinte, személyes megtapasztalásokon alapuló, építő bizonyságtételeit hallgathattuk meg.

A konferencia záró részét képezte Király Lászlónak, a dombóvári gyülekezet és körzet lelkipásztorának igei szolgálata, aki a Lk 1:27-38 alapján a hit világáról beszélt. Kiemelte, hogy a hitnek kezdeményezője mindig Isten, és ha Ő megszólít bennünket, isteni léptékű tervet ad elénk. „Mert az Istennél semmi sem lehetetlen.” Amikor Isten indít el egy úton azért ő vállalja a felelősséget, ő adja az áldást. Fontos, hogy Isten kijelentett igéjére támaszkodjunk, amely az általánosból személyessé válik a hit útján, a hitharcainkat pedig a térdeinken kell megharcolnunk.

Az alkalom befejezése után, a krasznai testvérek a szeretetteljes fogadtatást az ízletesen elkészített ebéd feltálalásával is megerősítették a jelenlevők felé. Lélekben megerősödve, Istenünk jelenlétével betöltekezve távozhattunk otthonainkba. 
Szívemből kívánom, hogy nemcsak a résztvevők, de mindannyian elmondhassuk földi pályafutásunk befejeztével: „a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam.”

Kulcsár Efraimné Márta, Szilágyperecsen