A Kolozsvári Missziókerület év végi konferenciája Kalotaszentkirályon

Isten kegyelméből 2022. november 26-án a Kolozsvári Missziókerület is megtartotta az év végi közgyűlését a kalotaszentkirályi imaházban. Az egybegyűlt testvéreket Ferenczi Lajos helybeli lp. köszöntötte a Mt 11:3 verse alapján. A köszöntést követően, Szabó Mihály besztercei lp. buzdította imádságra a testvéreket a 2Kor 5:17-21 alapján a megbékéltető szolgálatban való kitartásra.

Rajna Ottó lp. a missziókerület elnöke a Zsolt 147:11 versével köszöntötte a testvéreket, majd az éves beszámoló következett a missziókerület eseményeiről.

A Szövetségi iroda képviseletében Szász Imre tv. szólt és bátorította a jelenlevőket a Jn 15:12 versével, majd beszámolt a Szövetség költségvetéséről és egyéb fontos tudnivalókról, amelyek a gyülekezeteket és a lelkipásztorokat érinti. Továbbá testvérünk ismertette a Szövetség vezetősége által javasolt költségvetéstervezetet a 2023. évre, amelyet a közgyűlés elfogadott.

A közgyűlés további jelentős mozzanata az új vezetőség megválasztása és szolgálatba állítása volt. A szavazatok alapján az új vezetőség összetétele a következő: Rajna Ottó – elnök, Ferenczi Lajos – alelnök, Oláh Lajos – titkár, Tóth Róbert – pénztáros, Szabó Mihály – tag. Rajna Ottó és Oláh Lajos lelkipásztorok, pedig a Szövetség tanácsába is képviselik a Kolozsvári Missziókerületet. A szavazást követően Kispál András testvér és Márton András diakónus testvér imádkozott az újonnan megválasztott vezetőségért.

Végül Rajna Ottó lelkipásztor testvér előadása következett: ,,Elkötelezettség és gyülekezeti tagság” témakörében. Testvérünk elmondta azt, hogy a tagság biblikus gyakorlat, majd ezt követően a gyülekezeti tagságra való motivációkat említette meg. Másrészt arról is hallhattunk, hogy kik lehetnek a gyülekezet tagjai, illetve, hogy mit várunk el egy gyülekezeti tagtól a Biblia alapján. A konferencia résztvevői a helyi gyülekezet vendégszeretetét is élvezhette, amiért nagyon hálásak vagyunk. 

Tóth Róbert lp.