RMBGySz*

A Krisztus lelke

„De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.” (Róm 8:9)
 

Az idézett igevers egyik legkomolyabb ige a Bibliában, mely minden embert kezelés alá vesz. A legfontosabb dologgal foglalkozik, ami minden embert érint, hiszen Krisztushoz tartozni a legszükségesebb dolog ebben az életben és az örökkévalóságban. De nem lehetünk Krisztuséi, csak ha bennünk lakozást vett az Ő Lelke. A Bibliának ez a kijelentése nem foglalkozik külső ceremóniákkal, nem kezdi fejtegetni a különböző felekezetek tanításait, hanem a fejszét a fák gyökerére engedi, éles kardját odaszegezi, ahol minden lelki élet szíve van. Elevenünkbe vág, önvizsgálatra késztet: „akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé”. Létezik-e annál szörnyűbb gondolat, mint ha valakiről kimondja az Úr Jézus: „te nem vagy az enyém, nincs benned az Én Lelkem”.

Vegyük észre először is, milyen figyelemre méltóan nevezi meg a Szentírás ezen a helyen Isten Szentlelkét. Mert, hogy a Szentlélekről van szó, ahhoz nem fér kétség, hiszen az igevers elején ezt olvassuk: „de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé”. Isten Szentlelkét úgy azonosítja be Pál, mint aki Krisztusnak a Lelke is. Mert a Szentlélek különleges egységben, kapcsolatban van az Atyával és a Fiúval is. A Szentháromság misztériuma áll itt előttünk. Nem téved ezért a Biblia, amikor a Szentléleknek azt a nevet adja, hogy Isten Lelke, vagy Krisztus a Lelke. A Szentlélek úgy ered az Atyától, ahogy a Fiútól.

 

I. A SZENTLÉLEK BIRTOKLÁSÁNAK FONTOSSÁGA

Minden esetben, mindenkinek nagy szüksége van arra, hogy a Szentlélek birtokosa legyen. Nem azt mondja ugyanis, hogy ha egy lelkipásztorban nincs ott Krisztus Lelke, nem méltó a hivatásához. Bár ez is igaz, de a szöveg nem a papokat és a laikusokat tárgyalja, hanem minden embert megvizsgál: „akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé”!

Léteznek kedves, szelíd, csendes emberek, akik igazat beszélnek, ifjúságuktól fogva nem lehet rosszat mondani róluk. A családi otthonban szép virágokként nőttek fel, sokan csodálják őket, ők a rendes emberek. Talán még gyülekezeti tagok is! De akármilyen csodálatraméltó életet is élnének, az Ige rájuk is igaz marad. Ugyanazt kell kimondani rájuk is, mint amit egy részegesre vagy tolvajra: „akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé”. A legszebb és legillatosabb virágok – akár a legpiszkosabb és legmakacsabb tüskék – sem tartozhatnak Krisztushoz, ha nem a Szentlélek ültette őket.

Ez azonnal félelmet kellene ébresszen minden gondolkodó emberben, mert immár világos, hogy semmilyen tevékenység vagy emberi erkölcsösség nem tud minket megmenteni, csak az, ha bennünk van Krisztus Lelke. Mennyei érintésre van szükségünk, Isten maga, az Ő Szentlelkével kell lakozást vegyen bennünk. Megtörtént ez? „Szükséges néktek újonnan születni. Aki nem születik újonnan víztől és Lélektől, nem láthatja meg Isten országát”. És ez fokozottan igaz a lelkipásztorokra, szolgálattevőkre. Lehet valaki ékesen szóló, szolgálhat lenyűgözően, de ha nincs benne Krisztus lelke, nem tartozik Isten családjához. Az ilyenek helyzete még rosszabb, mint az átlagemberé, mert a legnagyobb felelősség mellett hanyagolták el a legfontosabb dolgot, ezért Isten még súlyosabb ítélete alá esnek.

De nézzük meg, milyen erős ellentétet mutat be maga a Szentírás ezzel kapcsolatosan: „ti nem vagytok testben, hanem lélekben”. Csak két állapotban levő ember létezik, nincs közép-, vagy harmadik út. Vagy testben vagyunk, vagy lélekben! Minden ember testben születik erre a világra és a test kívánságait viszi véghez, egészen addig, amíg meg nem tér. De van egy másik állapot, amikor az ember Lélekben lesz. Ez a megtéréskor kezdődik, amikor bűneinket bánva felkiáltunk Istenhez kegyelemért, és Ő adja az Ő Szentlelkét, hogy örökre bennünk lakozzon. Ettől kezdve Lélekben járunk, a bűn utálatos lesz előttünk, a szent dolgok pedig kívánatosak. Ezért mondjuk, hogy sokan vannak testben, de sokkal kevesebben lélekben. Te melyik állapotban élsz?

Aki testben van, az a testben is Istent akarja imádni, és azt nézi, milyen nyakkendője van a lelkipásztornak, hogy vannak felöltözve az énekkari tagok, hogy néz ki az imaház. Azt akarja, hogy az igehirdetések a fülét csiklandozzák, szemét elkápráztassa valami az istentiszteleten. De aki Lélekben van, az túllép ezeken, és érzi, tudja, hogy lelkének van szüksége táplálékra, ő a mennyei mannát és áldást keresi. Ő Lélekben és igazságban imádja Istent, nem testben. Ő a domboldalon is ugyanúgy képes Istent imádni, mint a legszebb imaházban. Felismeri a lelki dolgokat, miközben az, aki testben van, nem látja ezeket. Áldott az az ember, aki Lélekben jár és nem testben. Erre kell igyekezzünk, hogy Krisztus Lelke lakozzék bennünk, mert ha ez nincs meg, nem vagyunk az Övéi. Lakozást vett-e benned Krisztus Lelke? Az övé vagy? 

 

II. A SZENTLÉLEK BIRTOKLÁSÁNAK BIZONYÍTÉKA.

Kérdezzük magunktól: tényleg bennem van Krisztusnak a Lelke? Honnan tudhatom, hogy hozzá tartozom? Mi a bizonyítéka ennek? Először lássuk be, és fogadjuk el az Ige igazságát: vagy bennünk van Krisztus Lelke, vagy nincs. Nincs harmadik eset.

Honnan tudjuk, hogy bennünk van Krisztus lelke?

  1. Krisztus Lelke Krisztushoz vezet. Elvezetett már téged Isten Lelke az Úr Jézus keresztjéhez? Bizalmadat teljesen az Úr Jézusba veted, vagy még bízol magadban? Élvezed-e, amikor minden dicsőséget neki adunk? Ha igen, akkor benned van az Ő lelke.
  2. Krisztus Lelke imádságra késztet. Az Úr Jézus állandóan szoros kapcsolatban maradt az Atyával az imádság által. Ha számodra teher az imádkozás nyilvánosan, vagy egyedül, nem lehet benned Krisztus Lelke. Akiben Krisztus lelke van, az szeret és akar imádkozni.
  3. Krisztus Lelke szereti az igazságot. Ő az igazság Lelke, nem hazudhat. Szereted az igazságot? Ha könnyen hazudsz, akkor nem lehet benned Krisztus Lelke!
  4. Krisztus Lelke szerető lélek. Az Úr Jézus kész volt szeretni és jót tenni mindenkivel. Érzel lelkedben szeretetet minden ember felé? Meg tudsz nekik bocsátani, amikor megsértenek? Tudsz imádkozni ellenségeidért? Ha igen, benned van Krisztus Lelke. De ha nem tudsz megbocsátani, könnyen sértődsz, haragszol, akkor nincs benned Krisztus Lelke!
  5. Krisztus Lelke gyűlöli a bűnt. Mindent, ami sötét, gonosz, tisztátalan, és ami nem hoz dicsőséget Istennek. Krisztus Lelke mindig készteti az övéit bűnbánatra. Hogy rosszul essen nekünk az, ha vétkezünk Isten és emberek ellen. Érzed ezt? Mikor bánkódtál bűneid miatt? Ha nem teszed, nincs benned Krisztus Lelke!

 

III. A SZENTLÉLEK HIÁNYÁNAK SZOMORÚ KÖVETKEZMÉNYEI.

Ha nincs bennünk Krisztus Lelke, annak olyan súlyos következményei vannak, hogy az egész teremtett világ sem tudja azt pótolni vagy kárpótolni. Mert ha csak azt olvastuk volna, hogy akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem lesz kedvenc tanítványom, arra gondolhatnánk, ez még nem olyan végzetes baj, nem leszek közel az Úrhoz, de csak az övé vagyok. De, amit mond, sokkal rosszabb: nem az Övé! Akármihez vagy akárkihez tartozik, de nem tartozik Krisztushoz! Ha nincs benne Krisztus Lelke, nem az Övé! Vajon ezek a szavak nem sebezik meg szívedet, mikor hallod? Nem az Övé!

És ha valaki nem az övé, akkor kié? Kedves olvasó, kérlek nézz szembe ezzel a kérdéssel őszintén! Kié vagy? Kinek a birtokába vagy te ma? Krisztus, vagy az ördög birtokában? Milyen borzasztó gondolat, hogy az ördög tulajdonába legyen valaki. De igaz, ha nincs benne Krisztus Lelke! Ki vagy te, ha nem vagy Krisztusé? Egy árva, gazdátlan, elhagyott lélek, egy hajóroncs, amit sodor a tenger a zátony felé, hogy hamarosan örökre elsüllyedjen. Útban vagy az ítélet és az örök kárhozat felé. Milyen szörnyű úgy élni, hogy az legyen kimondva rólad: nem az övé! Milyen szörnyű úgy házasodni, hogy arra az Úr azt mondja: nem az övé! És milyen szörnyű meghalni úgy, hogy nem vagy az övé. A pokol az osztályrészed! De ha most felnézel az Úr Jézusra hittel, és kéred, hogy jöjjön be szívedbe, megadja neked a Szentlélek ajándékát. Bízz benne, higgy benne! Jöjj hozzá! Légy az Övé még ma!

Áldásokban és Isten Szentlelkében gazdag, örömteli pünkösdi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónak!

 

Pardi Félix

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.