RMBGySz*

A MABAVISz tanácsülése

– Detroit, 2019. március 15.

A Magyar Baptista Világszövetség (MABAVISZ) évente tart Tanácsülést, rendszerint tavasszal. A gyűlés helyszíne ezúttal az amerikai Detroit volt (USA), ami többek között azért különleges, mert ez volt az első alkalom, hogy a Kárpát-medencén kívül került megszervezésre az ülés. Akik legalább a gyűlést megelőző napra idejében megérkeztek, azok Herjeczki Géza nyugalmazott detroiti lelkipásztor vezetésével egy városnéző sétában is részt vehettek, aminek külön örvendtünk. Jó volt napközben is együtt lenni, és városnézés közben kötetlen módon beszélgetve megismerni egymás ügyes-bajos dolgait. Másnap, 2019. március 15-én, sor kerülhetett a Tanácsülés megtartására a Detroiti Magyar Baptista Imaházban. 

A Tanácsülést Gergely István New York-i lelkipásztor – a MABAVISZ elnöke – nyitotta meg és vezette, mindenekelőtt áhítatra buzdítva a Jn 8,31-36 alapján. Ezt követően beszámolók következtek a különböző tagországok képviselői részéről.

A Vajdaságot (Szerbia) Nyúl Zoltán és Nagy Tibor testvér képviselte. Beszámoltak arról a misszióról, ami Bácskossutfalván, Pacséron, Kishegyesen, Csantavéren, Szabadkán, Felsőmuzslyán és Hertelendyfalván folyik, illetve azokról a kihívásokról, amikkel jelenleg szembesülnek a szolgálatok kapcsán. Örvendünk, hogy Győri Kornél testvér Magyarországról szívvel-lélekkel szervezi a vajdasági missziót, és annak is, hogy ebben a szolgálatban Szövetségünk gyülekezetei közül a temesváriak és az aradiak (Arad I.) is külön áldozatot vállalnak. Megjegyzendő még, hogy a Nagyvárad Betlehem gyülekezetből Tóth Zoltán testvér másokkal együtt  hasonlóképpen hűségesen kivette részét a evangélium vajdasági hirdetéséből.

A Felvidékről (Szlovákia) Dóczé Bálint számolt be a Negyed-i és Komárom-i misszió áldásairól és kihívásairól. Rimaszombatban Pálkovács István testvér munkálkodik. Szó esett új missziói lehetőségekről is, amelyek külön lelkimunkást igényelnének. Örömmel vettünk azonban tudomást a Szentpéteren levő Immánuel baptista imaház felújításáról is és az ottani misszió fejlődéséről.

Kárpátalját (Ukrajna) Nagy Csaba lelkipásztor testvér képviselte. Tőle tudtuk meg, milyen súlyos kihatásai vannak még mindig az orosz-ukrán háborúnak az egész országra, benne a kárpátaljai magyarságra, és a baptista gyülekezetekre. Testvérünk ismertette a kárpátaljai gyülekezetek körüli fejleményeket, a missziói kezdeményezéseket (pl. Beregszászon), és az azokat ért nehézségeket. Szó esett még a budapesti Baptista Teológiai Akadémia kárpátaljai magyarok közt végzett széles körű oktatási munkájáról és annak pozitív visszhangjáról, illetve Kelemen Szabolcs testvérről, aki mint MABAVISZ-misszionárius végzi szolgálatát Kisdobronyban és Újgoron. 

Magyarországot (MBE) Papp János egyházelnök és Durkó István misszióigazgató testvérek képviselték. Elmondták, hogy az anyaországban jelenleg kb. 300 gyülekezetet és 240 lelkipásztort tartanak számon. A taglétszámban enyhe növekedés észlelhető, ami örvendetes, de érezhető az elvándorlás hatása is. Szó esett a terézvárosi gyülekezetplántálásról Budapesten, amelyhez hasonló kezdeményezések vannak máshol is az országban. Különleges munkatervként volt említve a magyar jelnyelvi bibliafordítás, ezen belül jelenleg az Apostolok Cselekedetei van fordítás alatt. Az állam részéről összesen 50 iskola lett átadva a baptistáknak 17.000 diákkal. Rászorulókként naponta 26.000 embert látnak el jótékonysági szolgálatban. Nevezetes, hogy Pécsett egy sportiskola a közelmúltban Cserepka János magyar baptista külmisszionárius nevét vette fel. Magyarországi misszionáriusokat támogatnak az erdélyi Gyergyóban (Novák Zsolt testvért), a kárpátaljai Beregszászon (Nagy-Kasza Dániel testvért), egy másik testvér a muzulmánok között, Brazíliában is vagy egy hajó, amely az Amazonas folyó mentén fölfelé utazva a kikötőkben missziózik. 

Észak-Amerikát Gergely István és Püsök Dániel testvérek képviselték, de jelen volt Kulcsár Sándor testvér is Cleaveland-ből, mint a MABAVISZ tiszteletbeli elnöke, illetve Huli Sándor detroiti lelkipásztor és Herjeczki Géza detroiti nyugalmazott lelkipásztor, mindketten helyből. Beszámolójuk szerint az elmúlt év jubileumi év volt számukra, a Szövetség 110 éves fennállását ünnepelte a Ráma Táborban, ahol ezt családi táborozás kapcsán ünnepelték meg. A tavalyi év folyamán ebben a generációban először vettek fel újonnan alakult gyülekezetet: a floridai Venice-ben a Kulcsár Attila testvér (Kulcsár Sándor testvér fia) által plántált gyülekezet kérvényezte fölvételét a Szövetségbe. A másik felemelő mozzanat a kanadai Torontóban épült új imaház megnyitása volt, amelyre június 3-án került sor. Kihívás a lelkipásztorok és szolgálattevők kérdése. Jelenleg Deák Zsolt testért várják Clevelandbe Brassóból, ahol az ő megérkezéséig Kulcsár Sándor testvér teljesíti a lelkipásztori szolgálatot. A chicagói gyülekezetben Szenczy Sándor testvér végezte a szolgálatot, akinek hirtelen egészségi kihívásokkal kellett szembe nézzen. Az ausztráliai Melbourne-i Első Magyar Baptista Gyülekezet is az Észak-Amerikai Magyar Baptista Szövetséghez tartozik, amelynek lelkipásztora, Horváth Ferenc testvér szintén egészégügyi problémákkal küzd. Imádkoztunk, hogy az Úr erősítse és gyógyítsa meg testvéreinket, hogy teljes erővel folytathassák szolgálatukat. 

Erdélyt Pardi Félix testvér, a Szövetség elnöke és alulírott képviselték, beszámolva többek között a Sólyomkővári Tábor építéséről, az Ének-zene Bizottság által a temetési alkalmakra kiadandó Búcsúhangok c. énekeskönyv nyomtatásáról, a Hargita Táborban működő székelyföldi bibliaiskola újraindulásáról, új lelkipásztorok avatásáról Sebestyén László (Szilágyszentkirály) és Szabó Sándor (Remete) személyében, új misszióállomások indításáról Nagyvarjas, Magyardécse, és Magyarbertéte helységekben. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy új óvoda épülhet Nagyváradon és Zilahon, ahol mindkét intézményre a misszió eszközeként tekintenek a helybéli gyülekezetek. 

A beszámolók után következett a MABAVISZ jövőbeni célkitűzéseinek megbeszélése. Ezek közül megemlíthetjük egy vajdasági missziómunkás kirendelésének és támogatásának kérdését, a MABAVISZ-honlap elkészítését és karbantartását, illetve a MABAVISZ jelenlétét a médiában, úgy a rádióban, mint a TV-ben. 

A Tanácsülést követően aznap este gyülekezeti istentiszteletre is sor került, ahol felemelő és ünnepélyes közösségben lehettünk helybeli testvéreinkkel. A különböző köszöntések között a detroit-i gyülekezet énekkara magasztalta az Urat Für Béla vezetésével. Igehirdetéssel Pardi Félix testvér szolgált a 133. Zsoltár alapján. 

Hálásak vagyunk az Úrnak a MABAVISZ-on belül ápolt kapcsolatokért és Urunk áldását minden a különböző országok tagszövetségeinek és gyülekezeteinek életére!

Dr. Borzási Pál, főtitkár

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.