RMBGySz*

A Székelyföldi Missziókerület 2018-as évi közgyűlése

Az Úr iránti hálával szívünkben gondolunk vissza a székelyföldi missziókerület éves közgyűlésére, melyet november 24-én tartottunk meg Székelyudvarhelyen. Közel 40-en vettünk részt ezen az alkalmon. Énekkel kezdtük, melyet Kiss Ottó-Károly lp. vezetett. Gedő Árpád testvér buzdított imádságra bennünket a Hós 10:12 és az Ézs 45:24-25 alapján, kiemelve, hogy most van a szántások ideje, és nekünk is újat kell szántani. Merjünk munkálkodni őbenne, mert majd eljön az aratás ideje is, hiszen az Úrban van igazság és erő. Nélküle minden csak kínlódás.

Napi elnöknek Borzási Pál testvért választottuk, aki a szövetség képviselőjeként vett részt az alkalmon. A napi titkár feladatát Győrfi Tóbiás látta el. A székelyföldi missziókerület leköszönő elnöke id. Máté Zoltán testvér beszámolóját hallgattuk meg, majd Kiss Ottó-Károly, a missziókerület pénztárosa számolt el a rábízottakkal. Szász Imre testvér a Szövetség részéről bemutatta a jövő évi költségvetés-tervezetet, és mint más alakalmakkor, testvérünk asztala ezúttal is keresett volt a székely testvérek számára, mert sok fizetnivaló maradt hátra.

A 31 jelenlevő képviselő végül id. Máté Zoltánt választotta (vissza) elnöknek, Győrfi Elek Tóbiást alelnöknek, Kelemen J. Sándor pedig tovább végezheti a titkári feladatokat, akárcsak Kiss Ottó-Károly testvér, pénztáros. Az ötfős tanácsot Szabó Szilárd csíkszeredai lelkipásztor taggá választása egészítette ki. A szövetség tanácsába az elnököt, az alelnököt és a titkárt delegálta a közgyűlés. Örvendünk a békességben és egységben hozott döntéseknek, az együttlétnek.

Végül Borzási Pál testvér „Vendégfogadás és evangelizálás Jézus mintájára” címmel tartott gazdag igei tanítást a vendégfogadás fontosságáról, bemutatva, mennyi lelki beszélgetést folytatott Jézus vendéglátással összekapcsolva. Úgy az Ó, mint az Újszövetség tele van gazdag tanítással erről, melyeket jól teszünk, ha megszívlelünk, hogy az Úr Jézushoz ebben is hasonlóak legyünk!

Kelemen J. Sándor

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.