RMBGySz*

A szilágysági kerület gyűlése Erkeden

2017. december 9-én a Szilágysági Missziókerület gyülekezetei is találkoztak, ezúttal Erkeden. A félre eső, de annál kitartóbb, népesebb, és jelentős hagyományokra visszatekintő gyülekezet tagjai korai szorgalommal készítették az imaházat az érkezőknek.

Imádságra, áhítatra Bándi Sándor erkedi ügyvezető lelkipásztor buzdított a 42. Zsoltár alapján, felhíva a figyelmet a test és a lélek örök harcára. „Más az, amit a test, és más, amit a lélek kíván. Kívánkozik a lelkünk a család után, a gyülekezet, a közösség után, és mindenekfölött Isten után. Testünk pedig pont ezeket a dolgokat nem szereti. S ahogyan nem felejtjük el a testi táplálkozást, ne felejtsük el, hogy lelkünk is igényel táplálkozást. Így tudunk csak másokat is táplálni.”

Szűcs Sándor kerületi elnök köszöntése után a küldötteket vette számba a gyűlés. A nagyváradi kerülethez hasonlóan körülbelül 60-an vettek részt a gyűlésen. Ezután Szűcs Sándor beszámolt a kerület által szervezett eseményekről, a februári szolgálattevői konferenciáról Perecsenben, az összevont női körökről. Említette, hogy a Szilágy-megyei tanács három gyülekezeti adminisztrátor, gondnok fizetését támogatja. Egy vezetőségi döntés értelmében azok a gyülekezetek, akik megkapják ezt a támogatást, az ebből befolyó nettó összeget befizetik a missziókerületnek, ezzel járulva hozzá a kerület anyagi helyzetéhez. Ákoson roma bibliaiskola indult a KCM (Keresztyén Cigánymissziós Alapítvány) támogatásával. Az iskola népszerű és igen hasznos. Zilahon megtartották a szilágysági kerület énekkarainak a találkozóját is. Az ifjúsági délutánok is nagy sikernek örvendtek. Nagyfaluban lelkipásztori munkaközösségre került sor, ahol aktuális kérdések kerültek napirendre, mint például a gyermekvállalás, vagy a halottak elhamvasztása. A Szövetség tanácsa úgy döntött, hogy a 2018 tavaszán sorra kerülő munkakongresszuson javasolja, hogy a kolozsvári teológiai telek eladásából befolyt összeget a szilágysági missziókerületben fektesse be, szintén oktatási céllal. Jelenleg ugyanis a szilágysági missziókerületnek nincs oktatási ingatlanja, a zilahi bibliaiskola épülete tudniillik eladásra került. Kiemelkedő eseménye a missziókerület életének a közös, őszi hálaadónap a sólyomkővári táborban. Erre 2017-ben is sor került, és a következő években is erre bátorította a résztvevőket Szűcs Sándor testvér. Fontos információnak számít, hogy a missziókerület ezután a „Szilágysági”, nem a „Zilahi” névre hallgat. Veress Ernő pénztárosi, és Borzási István titkári beszámolója következett. Ezután Szász Imre, a Szövetség irodavezetője beszélt a Szövetség költségvetéséről. Beszámolója szerint a szilágysági missziókerület 2017-nem elöl járt a szövetségi járulék befizetésébe. A közgyűlés egyöntetű szavazással döntött arról is, hogy kezdeményezi a kerület önálló jogi személyiségének megszerzését. Ez főleg a közöstulajdonú, több gyülekezet által egyszerre birtokolt ingatlanok, vagy pénzforrások kezelését könnyítené meg, a jelenlegi helyzet ugyanis bonyolítja az ilyenfajta elosztásokat.

Az adminisztrációs és anyagi jellegű kérdések után ismét lelki síkra terelődött a találkozó, János Csaba, a Szövetség kommunikációért felelő alelnöke „Az elkötelezettség fontossága: Gyülekezeti tagság és szolgálat” témakörben tartott előadást.

Az erkedi vendéglátók igazi házi jellegű, kiadós ebéddel várták a gyűlésezőket a hosszú délelőtt végén. Isten pótolja áldással a vendéglátók és a vendégek törekvését, és hadd legyenek a kerületi gyűlések döntései hasznosak a gyülekezetek életére!

Gönczi Géza

 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.