A Szilágysági Missziókerület Közgyűlése – 2022

2022-ben a szatmárnémeti baptista gyülekezet adott helyett az év végi Szilágysági Baptista Missziókerület közgyűlésének december 3-án délelőtt. Ez a közgyűlés egyben választói közgyűlés is volt, mivel ez alkalommal lett megválasztva a következő négy évre a kerület 7 tagú vezetősége is. A közgyűlés elején rövid imabuzdítással Kulcsár Tibor testvér, a MERA Rádió igazgatója szolgált Magyarországról, a Mal 2:7 verse alapján. A közös imaalkalom után kezdetét vette a közgyűlés adminisztratív része, amelyen először János Csaba lelkipásztor köszöntette az egybegyűlteket a Zsolt 105:4 versével, majd dr. Borzási István lelkipásztor, a kerület titkára vette számba a küldötteket. A napirend alapján először Szász Imre testvér, a szövetségi iroda vezetője mutatta be a következő évi költségvetés tervezetét, amit a közgyűlés egyhangúan megszavazott. A költségvetés megszavazása előtt ugyanakkor a küldöttek arról is döntöttek, hogy a következő évre a szövetségi járulék 40 lejről 45 lejre legyen megemelve a jelenlegi infláció miatt. 

A pénzügyek megtárgyalása után következett a választás folyamata, amelynek eredményeképpen a következő négy évre az alábbi testvérek alkotják a szilágysági missziókerület tanácsát: Borzási Pál – elnök, János Csaba alelnök, Fazakas György titkár, Veress Ernő pénztáros, valamint Szabó Szilárd, Nagy István és Székely Béla tagok. A közgyűlés a megválasztott vezetők közül a következő öt testvért delegálja a Szövetség tanácsába: Borzási Pál, János Csaba, Fazakas György, Veress Ernő és Szabó Szilárd. A választási eredmények összesítése közben beszámolók hangzottak el a missziókerület tevekénységeire és pénzügyi helyzetére vonatkozóan János Csaba és Veress Ernő testvérek részéről. A választás végén Pardi Félix, a Szövetség elnöke imádkozott az újonnan megválasztott vezetőkért és Isten áldásáért. 

A választások és egy közös ének után Rajna Ottó lelkipásztor testvér tartott rendkívül aktuális igei előadást „Elkötelezettség és gyülekezeti tagság” címmel. Az előadás után lehetőség volt imádságban kérni kegyelmet az Úrtól arra, hogy áldja meg gyülekezetinket és személyes életünket. Közgyűlésünket közös énekkel és imádsággal zártuk. A szatmári testérek vendégszeretete a finom ebéd elkészítésében és felszolgálásában is megnyilvánult, amit minden kedves jelenlevő jóízűen fogyaszthatott el hazaindulás előtt. Ez úton is köszönjük a szatmári gyülekezetnek, hogy helyet adtak ennek a rendezvénynek.  

Hála legyen Istennek a szabad és jó légkörért! Legyen áldása a missziókerület minden gyülekezetén és az újonnan megválasztott vezetőségen! Soli Deo Gloria! 

János Csaba, alelnök