A váradi missziókerület Aradon találkozott

A Szövetség területileg legszétszórtabb missziókerülete, a nagyváradi kerület gyülekezeteinek képviselői a déli csücsökben, Aradon találkoztak 2016. december 3-án. Tettrekészen szálltunk ki a Szövetség mikrobuszából reggel kilenckor, és kerestük meg a helyet a vezérfonalak, áhítatok, falinaptár és Szeretet-lap kiosztásához. A testvérek már szállingóztak, beszélgettek, a helyi testvérnők az új kávéautomatát tesztelték. Odabent az imaházban Garai Zsolt „melegített” a gyülekezet – szintén új – orgonáján. Elkezdődött a nyüzsgés a sajtótermékek körül is, majd kicsivel 10 előtt Veress Efraim, a kerület elnöke kérte, hogy kezdés után senki ne foglalkozzon anyagi ügyekkel.

Meg is kezdődött idejében a gyülekezeti énekekkel tűzdelt áhítat, amelyet Kiss László helyi zenei szolgálattevő és elöljáró vezetett Garai Zsolt orgonakíséretével.

Az imaóra után Veress Efraim a 34 zsoltár néhány versével köszöntötte az egybegyűlteket: „Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.” „Szeretném, ha a ma elhangzó száraz adatokon túl megéreznénk az Úr jelenlétét köztünk, és ő vezetne döntéseinkben.”

Szabó László titkár 52 küldöttet vett számba, majd Efraim a főbb napirendi pontokat vetítette előre: Albert Zsolt alelnök beszámolóját a missziókerület munkájáról a 2016-os évben, a Szövetség jegyességgel-házassággal és italhasználattal kapcsolatos állásfoglalásának megbeszélését, valamint Budai Lajos lelkipásztor előadását.

Albert testvér beszámolt egy új imaház építéséről, a főleg a missziókerület északi részén, a KCA-val együtt működtetett roma bibliaiskolák tevékenységéről, és megemlítette a nyugdíjba vonult lelkipásztorokat, Simon Józsefet és Bányai Jánost, valamint id. Szabó Mihály, illetve Megyesi József testvéreket, akik végleg az Úrhoz költöztek ebben az évben. Köszöntötte Budai Lajos testvért, aki új lelkipásztorként csatlakozott a missziókerülethez. Terveket is vázolt az alelnök, köztük a fiatal vállalkozók számára, Biharon, 2017. február 11-én megrendezendő konferenciát, amely a pályakezdőket bátorítaná vállalkozások beindítására. Rá két hétre tervezi a missziókerület vezetése egy szolgálattevői konferencia szervezését, valószínűleg Váradon. Elhangzott, hogy felkérés érkezett a szintén 2017-ben megrendezendő MABAVIT IV. szervezőitől, hogy jelentkezzenek azok az énekkarok, zenekarok, akik szeretnének majd a találkozó közös énekkarában, zenekarában szolgálni. A Szövetség szeretne besegíteni a résztvevők kottaköltségeinek, utazásának támogatásába. Szintén a MABAVIT kapcsán ismételte meg a weboldalon és a Szeretet-ben is megjelent felhívást a kerület Albert Zsolt, hogy a karácsonyi gyűjtést a gyülekezetek ajánlják fel a világtalálkozó költségeinek támogatására. Felhívás történt a kárpátaljai testvérek támogatására és meglátogatására is. Egy a zilahi missziókerülettel közös projektről is szó esett, ez a sólyomkővári tábor fejlesztése. A kerület alelnöke elmondta azt is, hogy a kanadai baptisták támogatásával elindult ez a munka, és már egy elég komoly összeg átutalásra került erre a célra.

A következőkben Szász Imre, a Szövetség irodavezetője ismertette a Szövetség pénzügyi tevékenységét és a 2017-es költségvetési tervezetét, amelyet a közgyűlés meg is szavazott.

A két beszámoló után Veress Efraim elnök a Szövetség jegyességgel és alkoholfogyasztással kapcsolatos javaslatát tárta a közgyűlés elé. Részletesen vetette fel a prolémás kérdéseket, amelyek miatt a Szövetség fontosnak látta ezekkel a kérdésekkel kapcsolatosan ajánlást megfogalmazni. Ezt az ajánlást elektronikus postán megkapta minden lelkipásztor, és lehetősége lesz megbeszélni ezeket a gyülekezetekkel is.

Budai Lajos nagyváradi lelkipásztor a Jelenések 3:11-13 alapján hirdetett igét. „Valakivel beszélgettem, és azt mondta nekem: «Tudod, mi az utolsó idők egyik jele? Hogy nagyon sok vállalkozás úgy működik, mint egy gyülekezet, és nagyon sok gyülekezet úgy működik mint egy vállalkozás.» És valóban, nagyon sok vállalkozás úgy viszonyul a dolgozóihoz, ahogyan az egyház a tagjaihoz, közösséget épít, még hétvégeken is. Viszont olyan keresztyán közösségek is vannak, amelyek vállalkozáshoz hasonlóan működnek, ahol csak az a fontos, hogy mennyit keresünk, mi a bevétel.”

(Cikkünk tovább frissül)

Gönczi Géza