A VII. Bibliai Olimpia helyi szakasza

„Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg” (Zsolt 119:15-16).

Mily jó a gyülekezeteinkben felnövő generációkat, gyermekeket az Úr igéjét tanulmányozva látni, s támogatni őket, hogy egyre jobban elmélyüljenek az igében, az Atya megismerésében, Jézus megváltó munkájának a felfedezésében. A vasárnapi iskolásoknak szervezett bibliai olimpia erre is lehetőséget ad.

2022 november 27-én került sor a VII. Bibliai Olimpia helyi szakaszára a résztvevő gyülekezetekben. Ebben a tanévben az Apostolok cselekedetei bibliai könyvet tanulmányozzák a gyermekek, s minden szakaszra meg kell tanuljanak egy-egy kiejlölt zsoltárt. A helyi szakaszra a 23. Zsoltárt tanulták meg a résztvevők.

A 4 missziókerületből, 30 gyülekezetből 148 gyermek vett részt a helyi szakaszon. A nagyváradi missziókerületből a rogériuszi, a biharszentjánosi, belényesi, várasfenesi, magyarremetei, bihari, élesdi és temesvári gyülekezetekből jelentkeztek, a szilágysági missziókerületből szentikirályi, ballai, goroszlói, sámsoni, mocsolyai, erkedi, sarmasági, krasznai, nagyfalusi, bagosi, somlyai, kémeri, bányai, szatmári és nádasdi gyerekek jelentkeztek, a kolozsvári missziókerületből a kolozsvári, kiskapusi, lónai és szentkirályi gyülekezetek lettek képviselve, a székelyföldi missziókerületet pedig marosvásárhelyi, udvarhelyi, keresztúri gyerekek képviselik.

A körzeti szakaszra 132 résztvevő jutott tovább, azok, akik több, mint 70 pontot értek el a helyi szakaszon. Örvendünk, hogy ilyen ügyesen, kitartóan készültek a gyermekek a megmérettetésre, és komolyan vették a tanulást.

Hálával tekintünk vissza az elmúlt évekre, s látjuk, hogy egyre több gyülekezetből csatlakoznak a gyermekek a bibliai olimpiához, lelkesen olvassák a kijelölt igerészeket, tanulják az aranymondásokat. Jó látni, hogy a családok együtt tanulmányozzák az igét. Hisszük, hogy ezáltal nem csak ismeretet nyernek a gyermekek, hanem tapasztalat útján megtanulják, hogyan tanulmányozzák az igét, megszeretik az igeolvasást, s nem csak átfutják, hanem gondolkoznak rajta, kérdéseket tesznek fel. Épp ezért bátorítjuk a szülőket, hogy gyermekeikkel együtt tanulmányozzák az adott igerészeket, s bátorítsák gyermekeiket az egyéni igetanulmányozásra is.

A következő szakasz régiónként lesz megszervezve 2023 február 4-én. A részletekről a helyi felelős tanítókkal egyeztetünk.

Az előző évek sikeres eredményeinek fényében szeretnénk az országos szakaszon a dicséretben részesült gyerekeket és tiniket is jutalmazni, amennyiben lehetőségünk lesz rá. Ennek érdekében szeretettel kérünk mindenkit, hogy, ha teheti, támogassa adományával a Bibliai Olimpia megszervezését. 

Az adományokat a következő számlaszámra kérjük eljuttatni: RO66RNCB0032015355890034 (Conventia Bisericilor Crestine Baptiste Maghiare din Romania). A megjegyzésnél kérjük feltüntetni: Donatie pentru Olimpiada Biblică. Az Úr áldjon mindenkit, aki szíven viseli ezt a missziót!

A bibliai olimpia felelőse, Bereczki Klára