A zilahi baptista bibliaiskola bemutatása

Elmúlt év őszén a Zilahi Baptista Bibliaiskolában is megkezdődtek a 2016-2017-os tanév kurzusai. Ebből az alkalomból beszélgettünk Veress Ernővel, az iskola igazgatójával.

 

Mi a szerepe a Baptista Bibliaiskolának a Szilágyságban?

A Zilahi Bibliaiskola elsősorban olyan ismerettel látja el a diákokat, amelyek révén képesek lesznek még hatékonyabban szolgálni a helyi gyülekezetekben. Ugyanakkor a meglévő lelki ajándékok felismerését is szolgálja a közösség és a szolgálat áldásos légkörében.

 

Amerikában szokás, hogy a középiskolát végzett fiatalok egy évre bibliaiskolába mennek tanulni a főiskolára való jelentkezés előtt. Fontos-e, hogy a hívő középiskolás fiatalok elvégezzék a bibliaiskolát, és milyen akadályai vannak ennek?

Sajnos nálunk a bibliaiskola csak hétvégén működik. Jó lenne, ha olyan programunk is lehetne, és olyan lehetőségeink, amilyenek külföldön vannak, ahol hét közben is folyik az oktatás. Ez nálunk anyagi okok miatt is akadályba ütközik. Mi a bibliaiskolát a lehető legkevesebb anyagi ráfordítással működtetjük. A diákok állják a saját utazásukat és költségeiket, a tanároknak pedig csak kimondottan az útiköltséget tudjuk megtéríteni. A mi bibliaiskolánkban a tanárok saját szabad idejüket feláldozva vállalják az oktatást, amit majd az Úr fog megjutalmazni. Nyugaton ez természetesen másképpen van. Mégis, érdemes ezt a missziót folytatni, hiszen fiataljaink szolgálatra való felkészítése kamatostól megtérül a helyi gyülekezetekben. Ezek a szolgálattevők a missziómunkában, a vasárnapi iskolában, az ifjúsági munkában és a gyülekezeti istentisztelet keretében, - akár éneklés vagy igeszolgálat – kamatoztathatják megszerzett ismereteiket. Az igeismeret elmélyítésére nagyon nagy szükség van, hiszen napjainkban a fiatalok nagyon keveset olvasnak. A bibliaiskolában kötelező a Biblia és a hozzá tartozó irodalom olvasása. Ha a megtért középiskolás fiatalok elvégzik a bibliaiskolát, akkor a gyülekezetek már fiatalon beállíthatják őket a szolgálatba, hiszen van egy alapképzésük, ami kimondottan a szolgálatra készíti fel őket. A helyzet az, hogy később is elvégezhetik a bibliaiskolát, de olyan ez is, mint amikor valaki fiatalon elkezd autót vezetni. Vannak bizonyos reflexek és képességek, amelyek ilyenkor jobban kialakulnak. A bibliaiskolával is így van. A szolgálatra már fiatalon rá kell vezetni a fiatalokat és tanítani kell őket, hogy a mai világban, a ma élő embereknek a Biblia üzenetét érthető módon tudják továbbadni. Emellett még a hitvédelem is fontos szerepet játszik. Hogyan tudjuk megvédeni a hitünket, ha nem tudjuk pontosan, hogy mit hiszünk, vagy hogy mások miben hisznek?   

 

Hogyan érinti a tágabb értelemben is meghatározó elvándorlás a szilágysági gyülekezeteket, és közvetve a bibliaiskolai oktatást?

A szilágysági gyülekezetek az utóbbi időben nagyon sok fiatalt elveszítettek az elvándorlás következtében. Vannak olyanok, akik időszakosan vannak távol, de többen huzamosabb időre is eltávoztak. Eleinte azt mondják, hogy csak egy rövid időre mennek külföldre, de közben eltelik egy-két év, mire kiderül, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy egyáltalán véglegesen visszajönnek. Természetesen mi mindenkit visszavárunk. Azt azonban megfigyeltük, hogy minél többet van valaki távol, annál kevesebb az esély a hazatérésre.

 

Hányan tanulnak most nálatok?

Iskolánkban jelenleg 9 fiatal tanul, 8 fiú (ill. férfi) és egy lány. Ezek közül hárman idén iratkoztak be, és hisszük, hogy az ő személyes fejlődésüket is nagyban meghatározza majd az, amit az iskolánkban tanulnak.

 

Mikor vannak a kurzusok?

A kurzusok hétvégenként, szombaton vannak. Áhítattal kezdődnek, és ezek megtartását a fiatalok felváltva végezik. Az énekek irányítását is valaki rendszeresen felügyeli. Ezt követően kerül sor az oktatásra, ami délután fejeződik be. Közben természetesen szüneteket is kell tartani, mert egyfolytában fárasztó lenne.

 

Bemutathatnánk röviden a tantárgyakat, az órarendet, és a tanárokat?

Jelenleg a következő tantárgyakat oktatjuk és tanuljuk (zárójelben az oktatók neve – Szerk.): Ószövetségi bibliaismeret (Dr. Borzási István), Újszövetségi bibliaismeret (Veress Ernő), A Biblia tanításai és tévhitek (János Csaba), Baptista jellegzetességek és történet (Fazakas György), Bibliatanulmányozási módszerek (Szekrényes Pál), Keresztyén élet (Nagy István). A Tanáraink jelenleg a szilágysági missziókerületből vannak. Annak a megtisztelő látogatásnak is nagyon örültünk, amikor Budapestről dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor, egyháztörténész, a tavasszal meglátogatott minket és részt vállalt az oktatásból. Reméljük a jövőben is kerül még rá sor.

 

Van-e valamilyen üzeneted, felhívásod a fiatalok felé a bibliaiskolával kapcsolatban?

A bibliaiskola elvégezése nem csak áldozatot és terhet, hanem személyes áldást is jelent. Ha szeretnéd még jobban megismerni Istent, és eredményesebben akarod szolgálni Őt, akkor szeretettel várunk a bibliaiskolába. Használd ki a lehetőséget, ameddig megteheted! Ezt a szolgálatba való befektetést Isten gazdagon meg fogja áldani!

 

Kérdezett: Gönczi Géza