Adventi nők

– kerületi női konferencia Köröstárkányban

Az Úr kegyelméből 2022. november 29-én, advent első vasárnapjának délelőttjén 13 településről gyűltek össze a nőtestvérek a váradi missziókerületből a köröstárkányi gyülekezetbe, ünnepi konferenciára. Nagyon színes alkalom elé néztünk, amelyben egyformán volt köszöntés, imára való buzdítás, beszélgetés Istennel, építő és megható bizonyságtételek, ajándékozás, valamint Bálint Ibolya testvérnő tanítása arról, hogy milyen adventi nők legyünk. Nem mindegy, hogy mire és hogyan várakozunk. A Róma 8:19-ben azt írja az Ige, hogy a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. A világ kegyetlen is tud lenni, de mi örülhetünk az Úrban. Sokat elmond arról, ami bennünk van az arckifejezésün, a szemünk csillogása, ezért töltsünk sok időt az Úr jelenlétében. Ez a föld nem a mi hazánk, más országhoz tartozunk, másak az értékeink. Egész életünket éljük méltósággal, Isten jelenlétében, Jézust várva. Legyünk boldog adventi nők.  Az igei üzenet után a nőtestvérek egymás kezét megfogva imádkoztak.

Ebéd után következett a kihagyhatatlan fórumbeszélgetés Mikló Julianna vezetésével, a  belényesi gyülekezetből. A kérdéseket minden jelenlévő testvérnő felé intézte, akik közül többen bátorkodtak az őszinte válaszadásra. A kérdések a délelőtti tanítás alapján hangzottak el, de utaltak a mindennapi életben való megélésre, hozzáállásra is: „Érdemes-e várni az Úrra? Miért? Mi erősítette meg Máriát, az ő hitét, majd kitartását az előtte álló feladatra? Mi segítette át Erzsébetet a várakozáson? (Meddőség, kilenc hónap várakozás, ami alatt a férje nem beszélhetett). Mi segített téged a házasélet nehéz időszakában? Mi volt Anna erőforrása a hosszan tartó özvegységben? Lehetséges özvegyen is áldás lenni mások felé? Hogyan? Milyen jellemvonások nyilvánulnak meg a Krisztust váró nők életében?”

A fórumbeszélgetés után Szűcs Sándor helyi lelkipásztor bátorította a testvérnőket rövid igei üzenettel. 

Fenesi Annamária, Köröstárkány