Ákosi bemerítkezők

Isten kegyelméből, 2017. december 17-én, Ákoson három fehérruhás valotta meg hitét a bemeritó medencében is. A képen balról jobbra Szűcs Sándor lelkipásztor, Görcsi Melinda, Görcsi Attila, Fogarasi Enikő és Fogarasi Dezső gyülekezeti vén. Nagyon sokan eljöttek az imaházba, a fehérruhások szolgáltak, a gyülekezet pedig közösen énekelt Istent dicsőitő énekeket. A bemerítést Fogarasi Dezső testvér, a gyülekezet avatott vénje, míg az igeszolgálatot Szűcs Sándor lelkipásztor végezte a Lk 13:10-17 alapján, kihangsúlyozva a sátáni megkötözöttségekből való szabadulást, a vallásos lelkülettől való megmenekülést, és az Úr Jézus erejét. Tovább bátorították  az új tagokat és szóltak a gyülekezethez Nagy Kasza Lőrinc szatmári gyülekezeti vén, ákosi missziófelelős, és Balajti Imre missziófelelős. Az Úr áldja meg az új tagokat  és az elhangzott Ige hadd hozzon újakat is! [Szűcs Sándor]