Alámerítés Lupényban

Az Úr kegyelméből 2017. november 12-én tartottunk bemerítési istentiszteletet Lupényban, amikor két fehérruhás vallotta meg hitét, Jézus Krisztus példáját követve.  Az imaáhítaton Sípos József és Pap Elemér testvérek (Hadadnádsasdról) buzdítottak imára a Józs 1:8 alapján. Az ünnepi istentiszteleten dr. Kis-Juhász Vilmos kolozsvári lp. az Apcsel 16:23-34 alapján szólt a keskeny út jellemzőiről. A bemerítést Tóth Róbert lp. végezte, majd a kézrátételes imádkozás után az új tagok úrvacsorához is járultak.  A délutáni alkalommal hálaadó ünnepélyünk volt, Isten Igéjét ezúttal is dr. Kis-Juhász Vilmos lp. hirdette az Ézs 12:1-6 alapján. A férfikar és az ifjúság is szolgált Istent dicsérő énekekkel. A képen balról jobbra: Kis-Juhász Vilmos lp, Pap Norbert, Pap Edith és Tóth Róbert lp. Kívánjuk, hogy az Úr tartsa meg őket a hitben és adjon még kegyelméből ilyen örömünnepeket! [Tóth Róbert]