Alámerítés Zilahon

Bemerítésünkre egy áldott evangelizációs sorozat koszorújában kerül sor 2023. február 26-án.

Az imára buzdításokkor hallhattunk Reinbold Rudolf testvértől a megöletett Bárányról, valamint az elveszett bárányról. Szeredai László testvér a káros és hasznos földrengésekből indult ki. Éneklésünket az egyik dicsőítő csoportunk vezette. Ünnepünk további részét Nagy Ferencz, helyi lelkipásztor testvér imával kezdte, majd irányította.

Keresztelendőnk, Püsök Tamás, tanúságot tett arról, hogy bár hívő családba született, az iskolában a divatnak és a vagányságnak hódolt. Isten többszöri hívása után tavaly, a gyergyói táborban válaszolt megtéréssel. Ebben közreműködött egy személyes bizonyságtétel, egy szívhez szóló ének: „Uram jövök Hozzád, bűneim megvallva”, és még aznap este egy beszélgetés meg imádkozás. Tiszta és új emberként térhetett nyugovóra. A rá következő próbákban Isten támogatását tapasztalta. A továbbiakban többször is felcsendült gyülekezetünk énekkarának kellemes hangja.

Veress Efraim, vendég lelkipásztor az ApCsel 2:36-41-re építette ünnepi beszédét. Ő arra a kérdésre válaszolt, hogy mit kell tudnunk és tennünk a megtérésünkhöz? Kiderült, hogy Jézus haláláért mindannyian felelősek vagyunk, ezért számolnunk kell Isten haragjával, ítéletével. A kiút ebből a nyomorúságos állapotból a bűnismeret, bűnvallás, bűnbánat és a bűn elhagyása. Így fogadhatjuk el hit által a kegyelemből felkínált bűnbocsánatot, az újjászületést, az istenfiúságot, a Szentlélek belénk költözését. Akik bemerítkeznek, örömmel csatlakozhatnak a gyülekezethez.

A keresztség előtt Vass Gergely lelkipásztor a Lk 8:2-25-öt olvasta. Ő utazásunkról beszélt, Jézussal, a túlsó part felé. A helyi fiatalok köszöntötték a frissen bemerített testvérünket, majd záró imájában Veress Efraim lp. kérte az Urat, hogy folytassa a jó munkát bennünk és általunk.

Dr. Vass Gergely lp.