RMBGySz*

Alapkőletétel Sólyomkőváran

Elkezdődött az új, tágas ebédlő építése.

Ebben a nehéz időszakban örömre adott okot a hír, hogy 2020. július 12-én a Sólyomkővári Keresz-tyén Táborban az új ebédlő ünnepélyes alapkőletételére került sor. Nemcsak a szilágysági missziókerület számára volt különleges ez az alkalom, hanem a nagyobb közösség számára is. Az sem homályosította el reménységünket, hogy a jelzett napon Isten akaratából kissé lehűlt az idő, mert ennek ellenére szép számú testvériség gyűlt össze az ünnepre, képviselve mind a négy erdélyi baptista missziókerületet. 

A közös éneklést a kémeri énekkar egy része vezette, akik mellé többen is csatlakoztak a jelenlevők közül. Az ünnepi istentisztelet programját a szövetség főtitkára dr. Borzási Pál testvér vezette. Bevezetésként Módi Tamás, a tábor igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. Ezután Paul Gericke, a táborban élő és szolgáló kanadai misszionárius buzdított az 1Pt 2:6 alapján. A tábor kuratóriumát a köszöntések sorában Módi Miklós ny. lelkipásztor képviselte. Folytatva a sort Joó Zoltán a hargitai tábor igazgatója bátorította a feladat előtt álló testvéreket a Zsolt 126:1-3 versei alapján. A négy missziókerület képviselői Joó Zoltán, Rajna Ottó, Albert István Zsolt és János Csaba testvérek után még röviden szolgált Kajcza János, Király Tibor, Fazakas György és Sebestyén László lelkipásztor testvér. Egy közös ének után szövetségünk elnöke, Pardi Félix testvér hirdette Isten Igéjét a Józs 14:6-12 alapján. Az igeszakasz alapján a testvér idézte Káleb kérését Józsué felé: „Add nekem ezt a helyet!” Az igehirdetésben hallhattunk arról, hogy „Isten a diadal magaslataira, a hegyre hív minket, hogy győztesek legyünk, a világ, a bűn és minden gonosz felett”. A jelenlevők példát vehettek Káleb odaszánásából, hitéből, bátorságából és a győzelméből. Az igehirdetés után következett az új ebédlő ünnepélyes alapkőletétele

Pardi Félix, Paul Gericke és Módi Tamás közreműködésével. Az istentisztelet végén imádságban kértünk áldást együtt az építkezésre Szűcs Attila, Módi Tamás és Pardi Félix testvérek hangos imádságát követve. 
Hisszük, hogy az eddigi előrehaladás után az új ebédlő építése azt a célt szolgálja majd a táborban, hogy az Úr neve legyen felmagasztalva és hogy emberek találkozhassanak Istennel azon a helyen! Mindenért Istené legyen a dicsőség!

János Csaba, a szilágysági missziókerület elnöke 
 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.