Állásfoglalás Jézus Krisztusnak a Szentlélektől való fogantatásáról

JÉZUS KRISZTUSNAK A SZENTLÉLEKTŐL VALÓ FOGANTATÁSÁRÓL

Egyes teológusok nem csak azt vallják, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatott és szűz Máriától született, hanem hozzáteszik azt is, hogy Jézus nem csak Máriától, hanem Józseftől is származik, akár a két fél természetes közösülése folytán (paráznaság miatt), akár a József hímivarsejtjének és Mária petesejtjének természetfeletti összekapcsolása révén (titkos csoda módján). (Lásd Andrew T. Lincoln, Born of a Virgin? Reconceiving Jesus in the Bible, Tradition, and Theology. Grand Rapids: Eerdmans, 2013).

Lévén, hogy a két álláspont közül az utóbbi hirdetésére magyar nyelven is sor került mostanában, a Szövetség határozottan elhatárolódik minden olyan magyarázattól, ami belekeveri Józsefet a Jézus vér szerinti születésébe. Ennek kapcsán írjuk a következőket.

Hisszük, hogy Jézus Mária fia, mert benne fogantatott és tőle született (Lk 2,7). A zsidók helyesen kérdezték Jézus felől, hogy „Nem az ő anyját hívják Máriának? (Mt 13,55). Amikor az angyal azt mondta, hogy ami Máriában fogantatott „a Szentlélektől” van (Máté 1,20), akkor ezalatt azt értjük, hogy Jézus a Szentlélektől fogantatva teljesen és kizárólag szűz Máriától – azaz József nélkül – született!

Tagadjuk, hogy biológiai szempontból Jézus más fia is lenne Márián kívül. A lombikbébi illusztrációja, amit ennek szemléltetésére használnak, azért helytelen, mert a Szentlélek nem a Mária méhén kívüli, de József magjából megtermékenyített Jézus-magzatot ültette bele a Mária méhébe.

Hisszük, hogy József nem ismerte/érintette Máriát, „amíg meg nem szülte fiát” (Máté 1,25). Ezalatt azt értjük, hogy semmiféle kapcsolat nem létezett József és Mária között, még tudtukon kívül sem. Jézus csupán a közvélemény szerint volt József természetes fia, de az evangélium szövegének helyes értelmezése ezt kizárja. Az Ige szerint Jézus mintegy harminc esztendős volt, amikor tanítani kezdett, „és úgy gondolták róla, hogy József fia” (Lk 3,23; vö. Mt 13,55a). Tehát csak azt gondolták róla, de lényegében nem volt az! Hisszük, hogy Jézusnak férfiként való születése csoda volt, mivel az ő Y kromoszómája nem Józseftől származott, Máriától pedig ilyet nem örökölhetett.

Tagadjuk, hogy Jézus Józseftől örökölte volna az emberi természetet, és azt is, hogy Jézus Y kromoszómája Józseftől származott volna. Nem hisszük, hogy Jézusnak szüksége lett volna egy átörökítő apának ahhoz, hogy ilyen kromoszómával rendelkezzen. Mária maga mondta, hogy ő nem ismer férfit (Lk 1,34). Mai kifejezéssel élve, az ő petesejtjével nem találkozott férfi ivarsejt. József tehát nem csak azt vállalta fel, hogy a köztudatban ő lesz Jézus apjának tartva, hanem azt a gyalázatos tévhitet is, hogy ő már a házasságkötés előtt ismerte Máriát. Az emberek ugyanis azt sejthették Jézusról, hogy paráznaságból született (vö. Jn 1,45-46).

Hisszük, hogy Jézus Dávid fia (Mt 1,1). Ezt annak alapján valljuk, hogy József, a Dávid leszármazottja „magához” vette Máriát jogilag (Mt 1,24), annak ellenére, hogy az már áldott állapotban volt. Következésképp, amikor házasságra lépett vele, Máriával együtt a születendő Jézust is „magáénak” fogadta. Így lett Jézus Mária fia biológiai születés útján, a Józsefé pedig törvényes örökbefogadás útján.

Tagadjuk, hogy Jézus szó szerint Dávidtól származna, valamint az is, hogy amilyen mértékben Máriának a fia, olyan mértékben a Józsefé is. Tagadjuk, hogy Jézus úgy lenne Dávid fia test szerint, hogy a házasságkötéssel járó felvállaláson (örökbefogadáson) túl bármi köze lenne Józsefhez. Ő csak jog szerint fia Józsefnek – következésképp Ábrahámnak és Dávidnak –, és nem vér szerinti utódlásként is. Ezt értjük az alatt, hogy ő Dávid magvából származik, illetve, hogy ő Dávid fia „test szerint” (Jn 7,42; Rm 1,3; 2Tim 2,8).

Következtetés: Amennyiben Mária Józseftől fogant volna, többé nem lehetne fenntartani a szűztől való születés tanát! Viszont minden hiteles és biblikus egyháztörténeti hitvallás a szűztől való születést vallja, olyan értelemben, ami ellenkezik azzal a tanítással, ami belekeveri Józsefet Jézus születésébe. Az apostoli hitvallást mindnyájan valljuk, miszerint „hiszünk Jézus Krisztusban…, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától.” A Magyarországi Baptista Egyház hitvallása szerint – amit mi erdélyiek is elfogadunk – Jézus „Szentlélektől fogantatva, szűz Máriától született” (2. cikkely). Ennek az a köztudott, evangéliumi értelmezése, hogy Jézus József hozzájárulása nélkül született. Mi, erdélyi magyar baptisták is ezt hisszük és valljuk!

A Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének elnöksége

2023. január 19-én

Pdf mellékletek