Az összevont Történelmi Bizottság tanácskozása Debrecenben

A Kárpát-medencében élő magyar baptisták összevont Történelmi Bizottsága április 25-én Debrecenben tartotta meg idei tanácskozását. Az eseménynek a Református Hittudományi Egyetem adott otthont, amelynek ódon falai között a 21-ik század elvárásainak megfelelően zajlik az oktatás. Habár minden évben van alkalom arra, hogy a történészek találkozzanak, e mostani együttlétnek az a tény adta a különlegességét, hogy 2023 a „Baptista500” emlékéve, amikor arra emlékezünk, hogy a közmegegyezés szerint 1523-ban jelent meg a hitvalló bemerítésről szóló tanítás a Kárpát-medencében. A Magyarországi Baptista Egyház vezetőségét Papp János egyházelnök képviselte, és jelen volt a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetségének frissen választott elnöke, dr. Borzási Pál is. A gyűlésvezető dr. Mészáros Kálmán, a Baptista Teológiai Akadémia rektora bevezetésként a Zsid 12:1-3-at olvasta fel. Az áhítat után beszámolókra, tervek felvázolására és különböző témák megvitatására került sor. 

Papp János elmondta, hogy a „Baptista500” nem csupán történelmi kútfúrás, hanem közösségfejlesztés, identitáserősítés és misszió is, hiszen „legméltóbban az ige hirdetésével tudunk ünnepelni”. A sokféle rendezvény között kiemelkedő a november 19-re tervezett evangélizáció, melyen Billy Graham unokája, Will Graham fog szolgálni a budapesti Papp László sportarénában. Megtudtuk, hogy az „500 év – 500 fa” programot meghosszabbítják 2025-ig, amikor a svájci anabaptista reformáció kezdetének 500-ik évfordulója lesz.

Dr. Borzási Pál többek között beszámolt arról, hogy elkészült egy emléktábla, ami – ha minden feltétel teljesül – Rottmayer János egykori kolozsvári bibliaraktárának falán kap majd helyet. Vix József (Ausztria) az anabaptistákkal kapcsolatos, fontos forrásmunkákat mutatott be, közöttük Riedemann Péter (1506-1556) énekeskönyvét. Dóczé Bálint lelkipásztor és Erdélyi Sándor Kálmán könyvkiadó ismertetője révén világosabb képet kaptunk a Szlovákiában élő szlovák és magyar baptista közösségről, a különböző kihívásokról és teendőkről. Érzékelhető veszteséget jelent, hogy Szöllős János elfoglaltságai miatt már nem tud részt venni a Történelmi Bizottság munkájában, valamint az is, hogy 2021-ben elhunyt Benkő Ferenc, aki a neszmélyi hagyományőrző habán napok kezdeményezője és lelkes szervezője volt. Jó hír viszont, hogy kiadás előtt áll dr. Mészáros Kálmán Baptisták a Kárpát-medencében című, nemrég megjelent könyvének szlovák nyelvű változata. Ez a mű az első szlovák nyelvű könyv lesz, ami a baptista történelmet mutatja be.

Kiss Lehel elmondta, hogy dr. Borzási István közreműködésével tavaly sikerült restaurálni azt az alvinci habán köszörűkövet, amely az erdélyi baptisták tulajdonában lévő egyetlen tárgyi emlék a hajdan itt élő anabaptisták hagyatékából. A kő a sólyomkővári táborban kapott helyet. Az együttlétet beszámolójával, értékes hozzászólásaival gazdagította Kelemen Sándor Tomi, Kiss Zoltán, Bacsó Benjámin és Bereczki Lajos is. A tanácskozáson sor került az Anabaptisták című film, valamint dr. Mészáros Kálmán – az elmúlt év eseményeinek Történelmi Bizottsággal kapcsolatos – képes összefoglalójának vetítésére.

A testvéri együttlét áldásait tapasztaltuk a Református Kollégium híres könyvtárának és Oratóriumának meglátogatása során is, és halával csodáltuk Istenünk történelmet irányító, népének megtartásáról gondoskodó bölcsességét. A Történelmi Bizottság továbbra is az Ő dicsőségére és az Ő népének javára kíván munkálkodni. 

Kiss Lehel lp.