Bándi Sándor és Erzsébet aranymenyegzője

Hófödte téli reggelen a tájjal együtt szívünk-lelkünk is fehérbe öltözött. Január 9-én kettős ünnepre gyűltünk össze az Egrespataki Baptista Imaházban. Elsősorban hálát adtunk azért a szövetségért, amit az Úr Jézus Krisztus kötött velünk a Golgotán, az ő drága vére árán. A Róma 2:4 figyelmeztetőleg hatott újra mindannyiunkra, hogy ne vessük meg Isten jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, hanem teljes szívvel szolgáljunk az Úrnak!

Másodsorban hálát adtunk azért a házassági szövetségért is, amely egy ilyen napon, 1972. január 11-én köttetett Egrespatakon, Bándi Sándor és Tóth Erzsébet között. Ötven év távlatából visszatekintve testvéreink hálaadással tettek bizonyságot arról, hogy „mindeddig megsegített minket az Úr!”. A házasságkötést egy hónapos jegyváltás előzte meg, majd az Úr előtt is hűséget fogadtak egymás iránt. A menyegzőjükön jelen voltak Nagy Mihály, Mike Béla és Balázs József lelkipásztorok. Házasságukat az Úr három lánygyermekkel ajándékozta meg: Erzsébettel, Ibolyával és Rebekával. Testvéreink örömére a család tovább bővült, vejeik, 10 unoka és egy dédunoka által. 1985-től kezdve, kéz a kézben, az Úr szolgálatában jártak, mint lelkipásztor család. Szolgálatukat az Úr megáldotta úgy Szilágysámsonban, Margittán, Erkeden és végül Egrespatakon is. Volt részük sok örömben, áldásban, de sok kihívásban is. A szolgálat mellett a gyermeknevelés, építkezés, költözködés terheit is együtt hordták. Az elmúlt 50 év tanúskodik arról, hogy fogadalomtételüket megtartották úgy egészségben, mint betegségben, örömben és bánatban, valóban egymásnak hűséges segítőtársai voltak!

Az ünnepélyes megemlékezésen a helyi lelkipásztor köszöntötte a Bándi házaspárt az 1Jn 4:7-12 alapján. A szeretet nem tőlünk van, hanem Isten ajándéka, mert Isten maga a szeretet. Ez által a szeretet által születtünk újjá, ismerhetjük meg Istent, és szerethetjük egymást is. Testvéreinket köszöntötték a gyülekezet részéről Nagy Ernő testvér, Nagy Anna, mint lelkipásztor feleség, a Bándi lányok és családtagjaik, édes testvéreik, valamint az ifjúsági és gyermekcsoport egyaránt. Sok áldást kívánunk továbbra is a Bándi család életére! A szeretet nem fogy el soha!

Nagy Ferencz lp., Egrespatak