Baptista történelmi évfordulók 2021-ben

400 éve (1621)

 • Bethlen Gábor fejedelem anabaptista telepet hozott létre Alvincen

175 éve (1846)

 • többéves hamburgi tartózkodás után május 20-án érkeztek meg Pest-Budára a magyarországi baptista misszió első úttörői: Rottmayer János és Scharschmidt Károly

150 éve (1871)

 • született Kornya Mihály aradi munkatársa, id. Bordás István (december 26., Hódmezővásárhely, mh. 1964.)
 • Novák Antal bibliaárus először járt Nagyszalontán, ahol bibliaterjesztés mellett igét is hirdetett a bemerítés kérdésével is foglalkozó házicsoportokban

130 éve (1891)

 • gyülekezet alakult Hegyközszentimre, Görbed, Szalárd, Kürtös, Lugozó településeken
 • január 12-én kezdődtek el Kolozsváron Szász András lakásán a magyarnyelvű, baptista összejövetelek; októberben Kornya Mihály bemerítette Szász Andrást és Szabó Istvánt
 • január 12-én, Ágyán  megszületett Molnár Károly (mh. 1962.)
 • június 8-án merítkezett be Bihardiószegen Szilágyi Gábor (sz. 1867), későbbi úttörő missziómunkás
 • február 15-én jelent meg Székelyhídon az első baptista missziómunkás, Vass Sándor

125 éve (1896)

 • kémeri ugartöréssel megkezdődött a sok gyümölcsöt hozó szilágysági missziómunka
 • Fónagy Albert nagyszalontai úttörő és családja Aradra költözésével megkezdődött a baptista misszió a városban
 • július 21-én imaház nyílt Székelyhídon, ekkor Boros Imre 37 fehérruhást merített alá
 • vénné avatták Sámsomi Istvánt (1864-1932)
 • németnyelvű kiadvány alapján megjelentették az első kottás, énekkaroknak szánt énekeskönyvet, a Sion Énekeit. 222 éneket tartalmazott

120 éve (1901)

 • elhunyt Rottmayer János Kolozsváron
 • gyülekezet alakult Micske, Körösfő, Egeres, Zsobok, Pusztatopa, Nagyalmás településeken
 • Molnár András vezetésével 16 tagú énekkar alakult Aradon

110 éve (1911)

 • gyülekezet alakult a szilágysági Magyarkecelen és Lelében; Székelyudvarhelyen
 • február 7-én, Székelyhídon megszületett Bokor Barnabás
 • Biharfélegyházáról a Szilágyságba, Ippra költözött Kerekes Bálint (1862-1941)

100 éve (1921)

 • november 21-én jelent meg a Szeretet-lap első száma
 • elkezdődtek az üldözések, minden baptista imaházat bezárattak Romániában
 • a Baptista Világszövetség javaslatára – az üldözések kivédése érdekében – a Romániában élő magyar (6223 tag), román (14000 tag), német (670 tag) és orosz (300 tag) baptista közösségek megalakították az Országos Baptista Szövetséget (Unió)
 • Szabó László (1881-1966) hazatért Szilágynagyfaluba az orosz hadifogságból
 • a hadifogságból megtérten és bemerítkezve tért haza Nagybányára Virág Gábor, akinek jelentős szerepe volt a gyülekezet későbbi megalakulásában
 • 44 évesen elhunyt Szűcs Ádám (sz. 1877.), Szatmár-vidéki úttörő lelkimunkás

90 éve (1931)

 • április 30-án Nagyszalontán elhunyt Tóth Mihály
 • a november 25-én kiadott 10197-es számú rendelettel elkezdődött a ’30-as évekbeli üldözések első hulláma, ami imaházbezárásokkal, a lelkipásztorok tevékénységének korlátozásával, a baptista közösséghez tartozó gyermekek iskolai oktatásának nehezítésével járt  

75 éve (1946)

 • augusztus 17-18 között Szilágynagyfaluban nagyszabású ünnepély keretében tartották meg a szilágysági misszió 50-ik jubileumi évfordulóját. Ez alkalommal 8 prédikátor 82 fehérruhást merített alá.
 • október 13-án Magyarországon elhunyt Lőrik István (sz. 1869.), a Székelyföld úttörő evangélistája
 • újraindították Az Igazság Tanuja folyóiratot
 • megnyílt az új, tornyos, ma is álló imaház Magyarkiskapuson

30 éve (1991)

 • elhunyt Molnár Jakab (sz. 1926. január 3., Homoródszentmárton) irodalmár (temetése május 10-én volt Aradon); Kelemen Sámuel lelkipásztor (sz. 1909. február 11., Kisgalambfalva) – temetése október 2-án volt Bibarcfalván
 • július 20-án megnyílt a Hargita Keresztyén Ifjúsági Tábor
 • lelkipásztoravatás: Szekrényes Pál (május 12., Szilágynagyfalu); Király Tibor (pünkösd első napja, Szilágyballa); Bányai János (augusztus 11., Székelyhíd)
 • november 11-én, Kolozsváron, több évtizedes betiltás után megalakult a Romániai Magyar Baptista Szövetség Női Szakosztálya.

20 éve (2001)

 • lelkipásztoravatás: Kövendi Levente (január 28., Csíkszereda), ekkor imaházmegnyitó ünnepély is volt; Kis-Juhász Vilmos (február 25., Szamosújvár); Borzási Pál (március 11.); Boros Gyula (március 25., Arad-Kisszentmiklós); Fazakas György (április 15., Szilágyszentkirály); Szabó András (április 29., Érmihályfalva); Fekete Csaba (július 8., Hadadnádasd); Sallai Jakab (november 4., Nyárádmagyarós)
 • június 16-án történt a Nagyvárad-Belvárosi Magyar Baptista gyülekezet iskolaépületének és konferecia-termének ünnepélyes megnyitása
 • május 26-án történt a Hargita Keresztyén Központ kápolna-épületének ünnepélyes megnyitása
 • imaházmegynyitó Ákoson (július 14.); Nyárádmagyaróson (augusztus 24.)
 • elhunyt Für Imre lelkipásztor (gyászistentisztelet Értarcsán, temetés Biharon április 16-án);
 • július 20-án elhunyt Veress Barnabás (temetése július 22-én volt a Hargita Keresztyén Központban)
 • november 9-11 között, Katona László lp. kezdeményezésére sor került a határmenti magyar lelkipásztorok első konferenciájára Nagyvarsányban (8 magyarországi és 8 erdélyi lelkimunkás jelenlétében)    

10 éve (2011)

 • lelkipásztoravatás: Deák Zsolt (május 22., Brassó); Szabó Szilárd (június 19., Hargita Keresztyén Központ - Csíkszereda); Dóczi Tibor (július 24., Sepsiszentgyörgy)
 • imaházmegnyitás: Hegyközszentimre (szeptember 25.); Bogdánd (október 9.)
 • elhunyt Varga János lelkipásztor (1927. október 14., Kalotaszentkirály – 2011. november 6., Kolozsvár)