Baróton is megmozdult a víz

November 5-én bemerítési ünnepséget tartottunk Baróton, amelyre nagyon sokan összegyűltünk. Józsa Zoltán tv. imára buzdítását követően a gyülekezet lelkipásztora röviden beszélt a bemerítésről, majd a bemerítkezők vallották meg szóban és a bemerítés által Krisztusba vetett hitüket. Ezt követte Borzási Gyula nyugalmazott lelkipásztor igei üzenete, a kézrátételes ima és Deák Zsolt brassói lelkipásztor igehirdetése a Fil 3:1-11 igeszakasz alapján. Az ünnepi istentisztelet meghittségéhez hozzájárult az énekkar és a fiatalok köszöntő szolgálata is. Kívánjuk, hogy még sok embernek váljon életében valósággá az, hogy Krisztus a legnagyobb nyereség. A mellékelt fényképen a következő személyek láthatóak balról jobbra: Kónya Hunor Barnabás, Veres Lóránd, Györfi Elek Tóbiás, Király Panna és Király Kata. [Győrfi Elek Tóbiás]