Bemerítés a Berettyóban

Örömünnepre gyűlt a száldobágyi gyülekezet Szentimre mellett, a folyóparton 2020. szeptember 16-án. Fehérruhás testvérünk, Kovács Imre egy évvel korábban tért meg, és vágyott megvallani hitét a bemerítésben is. A száldobágyi gyülekezet tagjainak jelenlétében, amely gyülekezethez testvérünk bemerítése után csatlakozott, igehirdetéssel Papp Dezső helyi lelkipásztor szolgált a Mt 3:13-17 alapján a bemerítés fontosságáról, annak megvalósításáról és annak további életünkre gyakorolt hatásáról. A bemerítést szintén testvérünk végezte. Az Úr tartsa meg Kovács testvért a hitben és adjon neki növekedést! (Papp Dezső lp.)