Bemerítés Biharon

Bár idén karácsonykor hó nem hullott, egy testvérünk megfogalmazása szerint Isten mégis „fehér karácsonnyal” ajándékozta meg a bihari gyülekezetet, hiszen 2020. december 27-én három személy vallotta meg hitét a bemerítő medencében, hófehér ruhában. Az ünnepélyen Moroz Tamás, a helyi gyülekezet meghívott lelkipásztora hirdette Isten Igéjét az Ef 2:1-10 alapján. Az Ige alapján rámutatott arra, hogy akik hiszünk Krisztusban, bár régen lelkileg halottak voltunk, Isten megelevenített, feltámasztott bennünket, így az Ő újjászült alkotásaivá lettünk és vagyunk. Ezek után a bemerítkezők szolgáltak, verssel, bizonyságtétellel és trombitaszólóval dicsőítve Istent. A bemerítést Albert István Zsolt helyi lelkipásztor végezte. Elsőnek Izsáki Andrea, majd Deák Renáta, végül testvére, Deák Ruben tett vallást hitéről a hullámsírban. Andrea nem hívő családi háttérből tért meg az Úrhoz, míg Renáta és Ruben a gyülekezetben ismerték meg Istent. Imádságunk, hogy Isten áldja meg a testvéreink életét, családját és munkájukat olyannyira, hogy életük, példájuk láttán sokan tegyenek vallást Krisztusról! (Moroz Tamás, meghívott lp.)