Bemerítés Brassóban

 „Íme, itt a víz! Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem” (ApCsel 8:36)? Július 16-án Brassóban, Bánfi Júlia és Berszán Gréta minden akadályt félretéve megvallották Jézus Krisztusba vetett hitüket az alámerítkezés által. A népes gyülekezet együtt örvendezett Bánfi Júliával, aki leánya által, a Kis Ottó-Károly pásztorlása alatt működő „reménység csoporthoz” csatlakozott, és ott élő hitre jutott. Habár családja erősen ellenezte, Júlia mégis az ige igazságára hallgatott és sokaknak jó példát mutatott. Berszán Gréta a helyi gyülekezetben nőtt fel, szerető, hívő családban. Az Úr sokféle képességekkel, ajándékokkal áldotta meg és hisszük, hogy ezeket a lelki szolgálatban is kamatoztatni fogja. Felemelő volt látni a Gréta lelkesedését és az Isten iránti szeretetének a kifejezését. A bemerítést Kis Ottó-Károly missziós lelkipásztor végezte, az igét pedig Deák Zsolt lelkipásztor hirdette. Imádkozunk, hogy a Jó Atya munkálkodjon tovább sokak szívében! [Deák Zsolt]