Bemerítés Brassóban

„Nincs nagyobb örömöm annál, mint amikor hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak” (3Jn 4). Brassóban az utolsó években nagyon várták már a testvérek, hogy alámerítkezőket üdvözölhessenek. És idén, 2022. október 23-án volt egyszerre négy is: Kis Rodé, Kis Benjámin, Paul Roland és Berszán Örs. Bizonyságtételében mindegyikük megemlítette a Hargita Tábort, ahol szinte mindig „fúj a szél”, a Szentlélek szele. Csodálatos, hogy olyan fiatalok, akik a jó társaság és kikapcsolódás kedvéért mentek oda, a Lélek által megérintve, új teremtésként tértek haza. Soha ne becsüljük alá a gyermekekkel és ifjakkal végzett munkát, hiszen a megtartó és megváltó Isten ápolja szíveikben a hatalmas erejű, áldott igemagot. Milyen öröm lehetett Kis Ottó Károly lelkipásztornak saját gyermekeit alámeríteni, vagy a Paul és a Berszán család legfiatalabb tagjainak hitvallását hallgatni! A Borzási Dávid által vezetett imaóra előkészítette az örömünnepet. Az igét Budai Dániel helyi lelkipásztor szólta, felsorolva a fiatalok szellemi fejlődésének állomásait. A fiatalok bizonyságtétele és hitvallása után Budai Dániel és Kis Ottó Károly hétfalusi missziói lelkipásztor merítette be a fehér ruhás fiatalokat. A bemerítés után Borzási Gyula nyugalmazott lelkipásztor arról beszélt, mit jelent és mit nem jelent az újszövetségi alámerítés. Végül köszöntések hangzottak el családtagok és a négyfalusi Reménység Csoport részéről. Lehetett volna méltóbb folytatása az alámerítési eseménynek, mint a délutáni hálaadó ünnepély?! Hiszen az Úr megőrzött minket mindeddig, és gyermekeink, íme, az igazságban járnak. Amint az első hívők alámerítésük után egy ideig fehér ruhában jártak, kívánjuk a négy fiatalnak, hogy egész életükben megőrizzék a megújulás tiszta ruháját!

Zubreczky Antal